Hem » Lantbrukare » Övriga grödor

Visar 1–18 av 21 resultat

Visa sidofält

Vitsenap Klass 1

(Sinapis alba) För sanering av nematoder eller som fånggröda. 1-årig med stort rotsystem. God förmåga att ta upp kväve samt konkurrera med ogräs. Uppförökar klumprotsjuka och rek. ej i växtföljd med oljeväxter. För att bilda tillräcklig grönmassa kan det krävas 40-60 kg kväve på hösten. Dock ej tillåtet om stöd erhålls. Fryser ner på vintern. Utsädesmängd 10-25 kg/ha.

Oljerättika klass 2

(Raphanus sativus var. oleiformis) För sanering av nematoder eller som fånggröda samt mot rostringar i potatis. Rekommenderas ej som mellangröda om det finns oljeväxter i växtföljden p g a risken för uppförökning av klumprotsjuka.
  • Oljerättika har stort, djupt rotsystem
  • Möjlig som biosanerande gröda
  • Hög biomassaproduktion
Rek. utsädesmängd 10-25 kg/ha.

Oljerättika klass 1

(Raphanus sativus var. oleiformis) För sanering av nematoder eller som fånggröda samt mot rostringar i potatis. Rekommenderas ej som mellangröda om det finns oljeväxter i växtföljden p g a risken för uppförökning av klumrotsjuka. Rek. utsädesmängd 10-25 kg/ha.

Bovete

(Fagopyrum esculentum (Moench)) En ettårig ört med snabbt och tätt växtsätt. Är en omtyckt gröda av fältfågel och fröätande fåglar, men attraherar även bin och insekter. Sås senare på våren (p.g.a frostkänslighet). Rek. utsädesmängd 60-70 kg/ha.

Fodercikoria

(Cichorium intybus) Flerårig, mycket smaklig ört med högt fodervärde, speciellt till idisslare. Håller parasittrycket lågt och trivs på bördigare jordar. Rek. utsädesmängd 5 kg/ha.

Honungsört

(Phacelia tanacetifolia) Dragväxt för pollinerande insekter, gröngödsling och viltåker. Snabbväxande och god ogräskonkurrent. Har hög pollenproduktion och bidrar till att ge god honungsskörd. Finns även som svenskodlad. Rek. utsädesmängd 12-15 kg/ha.
ONLINE
Stäng

Honungsört 100gr

85 kr
(Phacelia tanacetifolia) Honungsört en dragväxt för pollinerande insekter, gröngödsling och viltåker, snabbväxande och god ogräskonkurrent med hög pollenproduktion och god honungsskörd.
Köp
ONLINE Honungsört
Stäng

Honungsört 1kg

340 kr
(Phacelia tanacetifolia) En av våra mest värdefulla växter för bin. Växer snabbt och blommar tidigt. Ettårig, självsår sig vid gynnsamma förhållande. Kan sås i flera omgångar under säsongen. Finns i 1kg och 100gr förpackningar
Köp

Kummin

(Carum carvia) Tramptålig uthållig betesväxt. Anses ha dietiska egenskaper. Ger en angenäm lukt åt hö och ensilage. Har en långsam utveckling som ger full skörd först 3-4 året i odling. Passar att samblanda med gräs och baljväxter samt trivs bra på kalla lokaler med mycket vatten. Rek. utsädesmängd 1-3 kg/ha.

Svartkämpar

(Plantago lanceolata L.) Flerårig djuprotad ört som klarar torka bra. Är också ett smakligt bete som är tramp- och torktålig. God förmåga att utnyttja och ta upp kväve från djupare delar av jordprofilen. För ensilering och grönkonservering. Rek. utsädesmängd 2-5 kg/ha.

Blodklöver

(Trifolium incarnatum) En ettårig klöver med kraftigt rotsystem som blommar i juni till september. Har ett mindre aggressivt växtsätt och mindre konkurrenskraftig mot ogräs. Bättre tillväxt vid lägre temperatur än hos andra klöver arter. Har hög torktålighet. Gynnar bin och andra insekter uppskattas även av viltet.  
ONLINE Blodköver
Stäng

Blodklöver 100gr

85 kr
(Trifolium incarnatum) Är en ettårig ört (klöver) med kraftigt rotsystem. Blommar i juni-september med vackra mörkröda blommor som älskas av bin, humlor och andra insekter. Fungerar bra som gröngödsling.
Köp
ONLINE Blodköver
Stäng

Blodklöver 1kg

230 kr
(Trifolium incarnatum) Blodklöver är en lättodlad ettårig ört (klöver) med kraftigt rotsystem. Blommar i juni-september. Har vackra mörkröda blommor som älskas av bin, humlor och andra insekter. Fungerar bra som gröngödsling.  
Köp

Fodervicker

(Vicia sativa) Fodervicker är snabbväxande, ettårig baljväxt med ett tätväxande, aggressivt växtsätt. Stort rotsystem och mycket grönmassa. Fryser bort vid -10°C. Kan till viss del infekteras av ärtrotröta. Rek. utsädesmängd 60kg/ha.

Luddvicker

(Vicia villosa) Har mycket hög tillväxt på våren och ett bra fröfruktsvärde pga sin snabba kväveleverans. Tål upp till -15°C vid sådd från sen augusti till mitten av september. Vid för tidig sådd finns risk för utvintring. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta och ha en viss allelopatisk verkan. Rek. utsädesmängd 45-50kg/ha.

Gul Sötväppling

(Melilotus officinalis) Flerårig bees-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbättrande förmåga. Har långsam utveckling och skonsam som insåningsgröda. Har hög torktålighet och god vinterhärdighet samt tolerans mot stående vatten. Kan infekteras av ärtrotröta. Rek. utsädesmängd 20-30kg/ha.

Käringtand

(Lotus corniculatus) Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur för att säkerställa etableringen. Rek. utsädesmängd 3-5kg/ha.

Doftklöver (fd Persisk klöver)

(Trifolium resupinatum) Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och som går relativt snabbt i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en gång, gärna flera, under säsongen för att förlänga blomningen. Även uppskattad av viltet. Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.