Vad är biokol?

Allt fler får upp ögonen för biokol – det klimatpositiva jordförbättringsmedlet. Men vad är egentligen biokol och hur fungerar det?

Så tillverkas biokol

Biokol produceras genom en process som kallas pyrolys. Vi hettar upp organiskt material, som växtavfall och restprodukter från lantbruket, i en miljö utan syre. Resultatet blir ett poröst material med god vätskehållande och näringsbindande förmåga som kan användas för att förbättra jorden.

Fördelarna med biokol

Biokol ger jorden en rad positiva egenskaper. Markens vätskehållande förmåga ökar, samtidigt som biokolet binder näringsämnena under en längre tid. Jorden lakas inte ur och du behöver inte gödsla lika ofta. Vid torka kan du dessutom hålla gräs och växter levande och gröna längre.

Biokolet skänker jorden en bättre och mer porös struktur, med god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna. Rötterna får mer syre och det skapas perfekta förhållanden för bakterier och mykorrhizabildning. Mikrolivet i marken gynnas. Att blanda biokol i jorden för att öka bördigheten är väl beprövat. Amazonas mäktiga lager av terra preta är ett välkänt och omtalat exempel på jordförbättring med biokol.

Varför är biokol klimatpositivt?

En trädgård är klimatneutral. Lika mycket koldioxid som binds via fotosyntesen i växterna när de lever går tillbaka till atmosfären när de dör och förmultnar. Om vi istället pyrolyserar växtavfallet bevaras koldioxiden i restprodukten. När du sedan gräver ner biokolet i jorden bildar det en stabil kolsänka som kan binda koldioxid i tusen år. Genom att förhindra att koldioxiden släpps ut i atmosfären blir du en klimatpositiv odlare, som dessutom får en fantastisk jord för dina växter!

Är allt biokol lika bra?

Nej, det är skillnad på biokol och biokol. Biokol kan teoretiskt bestå av vilket pyrolyserat organiskt material som helst och därför är det viktigt att ta reda på var biokolet kommer ifrån så att du vet vad du lägger i din jord. Skånefrös produkt kommer enbart från växtriket. Framställningsprocessen är också mer klimatpositiv. Vi använder oss av ettåriga växter, inte åttioåriga träd, vilket gör omloppstiden både snabbare och mer hållbar. Som första svenska tillverkare uppfyller vårt biokol de tuffa kraven från EBC. European Biochar Certificate (EBC) är en oberoende kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög kolstabilitet.

Var köper jag biokol?

Nuförtiden finns det relativt många mindre producenter som säljer biokol, både inrikes och internationellt. Tyvärr är inte all tillverkning hållbar och närproducerad. Med allt fler europeiska aktörer behövs kvalitetsgranskning och internationell standard. Välj Skånefrös EBC-certifierade biokol, så vet du var det kommer ifrån och att det inte innehåller några farliga ämnen.

RELATERADE INLÄGG