Hem » Alla » Lantbrukare » Oljeväxter

Visar alla 3 resultat

Visa sidofält

Vårraps Lagonda (H)

(Brassica napus ssp. napus) Lagonda är en vårrapshybrid som lyfter avkastningen mot tidigare sorter. Har en hög oljehalt- och fröavkastning vilket ger en säker skörd till odlaren. Mycket snabb vårutveckling av plantan med starka stjälkegenskaper och något korta stjälklängd. Går tidigt i blomning och har en medelsen mognad.
  • Hög avkastning & oljehalt
  • Snabb vårutveckling
  • Starka stjälkegenskaper

Höstraps Django L

(Brassica napus) Höstraps med god avkastning, bra stjälkstyrka och goda stjälkegenskaper. Har en snabb tillväxt på hösten samt bra motståndskraft mot sjukdomar. Har medelsen mognad.
  • Linjesort
  • Kortvuxen med god stjälkstyrka
  • Tidig mognad

Oljelin Taurus

(Linum usitatissimum) Linsort typ Taurus med höga och jämna resultat varje år. Medeltidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera.
  • Övertygande hög råfetthalt
  • Säkra odlingsegenskaper
  • Höga och jämna resultat varje år