Hem » Alla » Lantbrukare » Övriga grödor » Baljväxter

Visar alla 10 resultat

Visa sidofält

Blodklöver

(Trifolium incarnatum) En ettårig klöver med kraftigt rotsystem som blommar i juni till september. Har ett mindre aggressivt växtsätt och mindre konkurrenskraftig mot ogräs. Bättre tillväxt vid lägre temperatur än hos andra klöver arter. Har hög torktålighet. Gynnar bin och andra insekter uppskattas även av viltet.  

Blodklöver 100gr

(Trifolium incarnatum) Är en ettårig ört (klöver) med kraftigt rotsystem. Blommar i juni-september med vackra mörkröda blommor som älskas av bin, humlor och andra insekter. Fungerar bra som gröngödsling.

Blodklöver 1kg

(Trifolium incarnatum) Blodklöver är en lättodlad ettårig ört (klöver) med kraftigt rotsystem. Blommar i juni-september. Har vackra mörkröda blommor som älskas av bin, humlor och andra insekter. Fungerar bra som gröngödsling.  

Fodervicker

(Vicia sativa) Fodervicker är snabbväxande, ettårig baljväxt med ett tätväxande, aggressivt växtsätt. Stort rotsystem och mycket grönmassa. Fryser bort vid -10°C. Kan till viss del infekteras av ärtrotröta. Rek. utsädesmängd 60kg/ha.

Luddvicker

(Vicia villosa) Har mycket hög tillväxt på våren och ett bra fröfruktsvärde pga sin snabba kväveleverans. Tål upp till -15°C vid sådd från sen augusti till mitten av september. Vid för tidig sådd finns risk för utvintring. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta och ha en viss allelopatisk verkan. Rek. utsädesmängd 45-50kg/ha.

Gul Sötväppling

(Melilotus officinalis) Flerårig bees-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbättrande förmåga. Har långsam utveckling och skonsam som insåningsgröda. Har hög torktålighet och god vinterhärdighet samt tolerans mot stående vatten. Kan infekteras av ärtrotröta. Rek. utsädesmängd 20-30kg/ha.

Käringtand

(Lotus corniculatus) Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur för att säkerställa etableringen. Rek. utsädesmängd 3-5kg/ha.

Doftklöver (fd Persisk klöver)

(Trifolium resupinatum) Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och som går relativt snabbt i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en gång, gärna flera, under säsongen för att förlänga blomningen. Även uppskattad av viltet. Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.

Grävklöver (fd Subklöver)

(Trifolium subbterraneum) En ettårig baljväxt som är lågväxande, krypande med god marktäckande förmåga. Kan övervintra om sådd sker från jul-sep. Intressant som bottengröda i stråsäd. Tillväxten ökar när stråsäden tröskats och näringskonkurrensen minskar. Rek. utsädesmängd 20kg/ha

Humlelusern

(Lolium Multiflorum) Baljväxt som i praktiken blir flerårig  genom enorm självsådd. Långsam i starten och skonsam mot insåningsgrödan. Liknande krav som blålusern men klarar näringsfattiga jordar bättre.