GRÄSMATTA

Hösten brukar vara den mest optimala tidpunkten, men så länge temperaturen ligger på minst 8 plusgrader går det bra att så gräsmatta. Förberedelserna varierar beroende på jordförhållandena. Läs gärna mer om att anlägga en gräsmatta.

Det är lätt att lägga en färdig gräsmatta! Förberedelserna är viktiga. Om det redan finns en befintlig gräsmatta på underlaget så måste du fräsa upp den och samla ihop det gamla gräset. Plocka även bort ogräs och sten från ytan.

Om underlaget består av sandjord bör du tillföra mullämnen i form av torvmull. Och om du har ett underlag av lera behöver du tillföra sand. I båda fallen lägger du på ett 5–10 centimeter tjockt lager som sedan blandas med Allroundgödsel NPK 11-5-18. Därefter ska ytan jämnas ut och vara så pass stabil att du kan gå på den utan att lämna djupa fotspår. Var noggrann med att underlaget är helt jämnt. Därefter är det dags att rulla ut din färdiga gräsmatta. Tänk på att den är cirka 2 centimeter tjock.

Ytan ska hållas jämnt fuktig utan att dränka gräset. Vid torka bör du vattna generöst med 25–30 mm per tillfälle. Vattna gärna tidigt på morgonen eller sent på kvällen, särskilt under sommarmånaderna. Undvik att vattna när solen står som högst.

Ibland kan man behöva tillföra ny matjord, men det beror på hur det befintliga underlaget ser ut.

Det beror helt på vilka krav du ställer på gräsmattan. Ska det vara en paradmatta som främst finns till för beundran eller vill du ha en bruksmatta som tål lek och bus?

Försök att använda en likvärdig blandning som den du har använt tidigare.

Det är betydligt billigare att så gräsmattan själv, jämfört med att köpa gräsmatta på rulle. Däremot går det mycket snabbare att få en fin matta om du köper den färdig. Då tar det bara 3-4 veckor.

Vår färdiga gräsmatta är sådd med 30% rödsvingel och 70% ängsgröe, som ger en tät och slitagetålig gräsmatta. Varje kvadratmeter väger ca 25 kg och är 2 centimeter tjock.

Kvadratmeterpriset varierar beroende på gräsmattans storlek. Kontakta vår grönyteavdelning för att få en komplett prisbild.

Gräsmattan behöver näring under hela växtsäsongen för att orka hålla sig grön och frodig. Redan tidigt på våren (i mars eller april, beroende på väderlek) börjar du ge gräsmattan Allroundgödsel NPK 11-5-18. Senare under säsongen gödslar du med Grönytegödsel NPK 20-3-9, alternativt Superb 17-3-10 + 5FE. Följ doseringsanvisningarna på förpackningarna. Ge gräsmattan näring 4–5 gånger fram till hösten. Inför att mattan ska gå i vila kan du lägga på PK 11-21.

Ja, kontakta oss så hjälper vi dig!

Du klipper ner gräsmattan till ungefär 20 millimeter. Därefter vertikalskär du den på ett håll, cirka 10 mm djupt, eller använder en maskin som påminner om vertikalskäraren men sticker 10 millimeter breda hål med 50 millimeters djup. Ta bort avskrädet, lägg ut biokolen och borsta ut den. Gödsla ytan och vattna i 30 minuter för att få ner biokolen i slitsarna och hålen.

Biokol kan användas till all växtlighet och grönyta, och på alla typer av jordar. I gräsmattan, i blomkrukor, i jorden i trädgårdslandet, trädplanteringar, på fotbollsplaner och åkermark. I köksträdgården eller balkonglådan. Biokol är även ett bra sätt att förbättra växtbäddar i stadsmiljö.

Gör så här: Klipp gräsmattan kort, cirka 25 mm. Använd gärna gräsklippare med uppsamlare. Därefter kör du gräsmattan med en stickande maskin som gör ca 20-30 mm djupa hål (maskin som liknar vertikalskärare, finns att hyra hos maskinuthyrare). Strö över biokol – 8 liter per kvadratmeter. Borsta ytan med kvast eller räfsa så att biokolet går ner i hålen. Gödsla med vår allroundgödsel NPK-11-5-18. Avsluta med att vattna i cirka 30 minuter. Biokol kan man använda året om, men bäst resultat får man mellan maj och september. På åkrar kan biokol spridas med gödselspridare.

Skånefrö har hållit på med biokol sedan 2009. Vi säljer bara oladdat biokol, och har själva aldrig laddat det innan det läggs ned i jorden. Däremot stämmer det att biokol är som ett batteri – det måste vara uppladdat för att sedan kunna avge energi. Det fungerar därefter som en näringsdepå i jorden. Vi föreslår att biokolet läggs ned oladdat, och att man istället tillför den näring som den aktuella växten eller jorden på området behöver. Första året bör man dessutom tillföra extra mycket av den näringen, eftersom biokolet tar upp en del av den.

Ja, det går att använda biokol när som helst. Det är aldrig för sent att förse jorden med det. Det bästa är att lägga det innan eller vid sådd och plantering, men det går bra att blanda det i jorden när du vill.

På den tidiga våren och sena hösten, eller vid mycket nederbörd, går maskarna alltid upp till ytan. Då kommer kråkor och andra fåglar för att hitta mat. Det går inte att göra så mycket åt det. Under sommaren kan man få angrepp av andra larver, som harkrankar, gallmyggor och trädgårdsborrar som kan skada rotsystemet, och då är det bra att hålla koll.

Öka gödslingsintensiteten från tre till fem gånger per säsong.

Två dagar efter första gödslingen lägger du på granulerat järnsulfat. Var försiktig vid t.ex. cementplattor eftersom de kan bli missfärgade.

Lugga upp ytan med en järnräfsa. Lägg i jord om det behövs, så nya gräsfrön och tryck till jorden.

Snömögelangrepp är det vanligaste svampangreppet efter vintersäsongen. Räfsa upp ytan, lägg i matjord och så nya gräsfrön. Du kan förebygga snömögelangrepp genom att gödsla med PK-gödsel på hösten.

För att åtgärda svampangrepp kan du räfsa upp ytan, lägga i matjord och så nya gräsfrön. Du kan förebygga angreppen genom att gödsla med PK-gödsel på hösten. Häxringar åtgärdas genom att du sticker med en grävgrep i det skadade partiet, samt innanför och utanför ringen. Vattna med järnsulfat varje vecka i tre månader. Om hålen efter luftningen försvinner kan du göra om processen med grävgrepen.

LANTBRUK

Nej, hjälpsådder är ofta besvärliga. För att lyckas behöver du så innan den befintliga vallen kommer igång. Se till att de nysådda fröna kommer i direkt kontakt med jorden och får tillräckligt med vatten.

Kontakta gärna vår lantbruksavdelning för att få information som passar ditt lantbruk

Ledtiderna varierar under säsongen och vi rekommenderar därför att du beställer minst 30 dagar i förväg.

Beroende på säsong så har vi det, men vi rekommenderar ändå att du beställer i god tid.

Följ vår optivallguide för att hitta rätt blandning till rätt djurslag.

Kantzonen hjälper pollinerande insekter att överleva. Det är viktigt med en riklig mångfald av nyttodjur som pollinerar grödorna för att vi ska få rikliga skördar. En blommande kantzon är ett sätt att gynna den biologiska mångfalden.