Villkor

Om du är befintlig kund hos Skånefrö och därmed har en standardprislista gäller en beställning via webbplatsen som en vanlig beställning.

Om du inte är kund hos Skånefrö sedan tidigare får du ett ordererkännande som du måste acceptera för att vi ska behandla och skicka din beställning.

Produktinformation

Varorna som presenteras på Skånefrös webbsida utgör ordinarie sortiment. Skånefrö AB reserverar sig för fel på webbsidan vad avser produktinformation. Vid eventuella fel sker korrigeringen i den orderbekräftelse vi skickar till dig efter beställning.

Priser och frakt

Priser anges i nuläget inte på denna webbplats. För dig som är kund hos Skånefrö gäller din prislista och för dig som är ny kund gäller priser som anges i ordererkännandet du får efter beställning.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser och meddelas på vår orderbekräftelse.

Betalning

Betalning sker via faktura och efter sedvanlig kreditkontroll.

Beställning och orderbekräftelse

När du genomför ett köp hos Skånefrö godkänner du dessa villkor. Genom att genomföra beställningen accepterar du villkoren i sin helhet.

Transportskador

Du som kund ska vid mottagandet av varor från Skånefrö AB kontrollera de levererade produkterna. Transportskador ska på ankomstdagen anmälas till transportör samt till Skånefrö AB via e-post till info@skanefro.se. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det är möjligt och under alla omständigheter senaste en vecka efter leveransen. Om du inte reklamerar transportskador inom denna tid förloras rätten till anspråk gentemot Skånefrö AB.

Reklamation

Du som kund ska vid mottagandet av varan kontrollera produkten/leveransen. För att åberopa att en produkt/leverans är felaktig ska du omedelbart efter det att du upptäckt felet reklamera felet till Skånefrö AB, dock senast 10 dagar från fakturadatum. Instruktioner för returen får du av Skånefrö AB i samband med att du reklamerar varan.

Personuppgifter

När du handlar i vår webbutik eller på annat sätt genomför en beställning innebär det att du samtycker till att personuppgifter registreras, till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer. Alla personuppgifter används inom våra datasystem och hanteras i enlighet med GDPR. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och ge dig god service med frakter och betalningssystem. Personuppgifter kommer inte att användas för annat syfte än för vilket det insamlades.

Leverantörer som delges personuppgifter får endast använda dem i avsett syfte som betal- och frakttjänster.

Skånefrö AB med organisationsnummer 556549-2617 (Personuppgiftsansvarig) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har lagrat samt att få dem rättade. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade om det inte strider mot bokföringslagen.Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du ha information om vilka personuppgifter vi har om dig är du välkommen att kontakta oss på vår e-postadress info@skanefro.se.
Rätten att klaga till Datainspektionen finns, som är tillsynsmyndighet till GDPR.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy.

Kontakt

Skånefrö AB (556549-2617)
Storgatan 1, 272 93 Tommarp
info@skanefro.se