Biokol - för jordens bästa

Allt fler vill odla klimatsmart, med cirkulära flöden och minskad förbrukning av naturens resurser. Biokol är en klimatpositiv produkt som hjälper till att förbättra jorden genom att öka markens vätskehållande förmåga och binda näringsämnen i jorden. Det gör att du inte behöver gödsla lika mycket. Biokol utsågs till årets trädgårdsprodukt 2020 och fungerar lika bra för grönområden och lantbruk. Dessutom kan du använda vårt biokol till ekologisk odling.
Vad är biokol?

Biokol består av organiskt material, ofta restprodukter från växtriket, som hettas upp i en syrefri miljö (pyrolys). Den syrefria tillverkningen släpper inte ut någon koldioxid, vilket gör biokolet klimatpositivt. Resultatet är ett poröst material som hjälper jorden att behålla vätska och näring längre. Vid torka håller sig därmed gräs och växter gröna längre. Vårt biokol är EBC-certifierat, vilket innebär att det uppfyller de tuffaste kvalitetskraven på marknaden.

Vårt biokol är EBC-certifierat

European Biochar Certificate (EBC) är en oberoende kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög kolstabilitet.

Skånefrös EBC godkännande

Läs analyserna för EBC nedan,

P500 

P500 Analys

P1500

P1500 Analys

Klimatpositiv odling med biokol

Varför är biokol klimatpositivt?

En trädgård är klimatneutral. Lika mycket koldioxid som binds via fotosyntesen i växterna när de lever går tillbaka till atmosfären när de dör och förmultnar. Om vi pyrolyserar växtavfallet bevaras koldioxiden i restprodukten. När du sedan gräver ner biokolet i jorden bildar det en stabil kolsänka som kan binda koldioxid i tusen år. Genom att förhindra att koldioxiden släpps ut i atmosfären blir du en klimatpositiv odlare, som dessutom får en fantastisk jord för dina växter!

Kombinera bokashi och biokol

Biokol har förmågan att ta upp och behålla näring under en längre tid. Bokashi är en effektiv kökskomposteringsmetod – ett enkelt och smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning utan kemikalier. Tillsammans bildar biokol och bokashi en näringsrik jord där dina växter kommer trivas!

Vill du veta mer om biokol?

Title

Ekologisk odling med biokol

I slutet av 2019 uppdaterades EU:s regler för jordförbättringsmedel, gödsel och näringsämnen i ekologisk produktion. En glädjande nyhet för alla som vill odla klimatsmart!

SHOP

Köp biokol

Oavsett om du behöver biokol till trädgården, fotbollsplanen eller lantbruket har vi en förpackning som passar dina behov.
FAQ

Vanliga frågor om biokol

Biokol kan användas till alla typer av växtlighet, grönområden och jordar. I gräsmattan, i blomkrukor, i jorden i trädgårdslandet, trädplanteringar, på fotbollsplaner och åkermark. I köksträdgården eller balkonglådan. Biokol är även ett bra sätt att förbättra växtbäddar i stadsmiljö.

Gör så här: Klipp gräsmattan kort, cirka 25 mm. Använd gärna gräsklippare med uppsamlare. Därefter kör du gräsmattan med en stickande maskin som gör ca 20-30 mm djupa hål (maskin som liknar vertikalskärare, finns att hyra hos maskinuthyrare). Strö över biokol – 10 liter per kvadratmeter. Borsta ytan med kvast eller räfsa så att biokolet går ner i hålen. Gödsla med vår allroundgödsel NPK-11-5-18. Avsluta med att vattna i cirka 30 minuter. Biokol kan man använda året om, men bäst resultat får man mellan maj och september. På åkrar kan biokol spridas med gödselspridare.

Skånefrö har hållit på med biokol sedan 2009. Vi säljer bara oladdat biokol, och har själva aldrig laddat det innan det läggs ned i jorden. Däremot stämmer det att biokol är som ett batteri – det måste vara uppladdat för att sedan kunna avge energi. Det fungerar därefter som en näringsdepå i jorden. Vi föreslår att biokolet läggs ned oladdat, och att man istället tillför den näring som den aktuella växten eller jorden på området behöver. Första året bör man dessutom tillföra extra mycket av den näringen, eftersom biokolet tar upp en del av den.

Skånefrö har hållit på med biokol sedan 2009. Vi säljer bara oladdat biokol, och har själva aldrig laddat det innan det läggs ned i jorden. Däremot stämmer det att biokol är som ett batteri – det måste vara uppladdat för att sedan kunna avge energi. Det fungerar därefter som en näringsdepå i jorden. Vi föreslår att biokolet läggs ned oladdat, och att man istället tillför den näring som den aktuella växten eller jorden på området behöver. Första året bör man dessutom tillföra extra mycket av den näringen, eftersom biokolet tar upp en del av den.