NYHETER, GRÄSMATTA, GRÖNYTA

Lägg färdig gräsmatta på rulle - steg för steg

Vill du lägga färdig gräsmatta på rulle? Fyll i formuläret längst ned, så kontaktar vi dig inom kort! Gräs på rulle är en smart lösning för dig som vill ha en frisk och frodig matta på bara några veckor. Det går snabbt och smidigt att etablera gräsmatta på rulle, men den kräver fortfarande noggrann planering och omsorg för att grönska. Här berättar vi steg för steg hur du lyckas med rullgräs. 

Förberedelser

Om det finns en befintlig gräsmatta på ytan som den färdiga gräsmattan ska läggas på måste denna fräsas upp och gammalt gräs samlas upp. Även ogräs och sten måste plockas bort från ytan.

Vilken jord består underlaget av? Om det är sandjord behöver du tillföra mullämnen i form av torvmull, om det istället är lera ska du tillföra sand. I båda fallen kan man räkna med ett lager på 5–10 cm. Tillför samtidigt växtnäringen NPK 11-5-18, 10–15 kg/100 m2, ca 15 cm ner i jorden.

När växtnäring och eventuellt jordförbättringsmedel är på plats blandas alltsammans väl, gärna med en jordfräs på 10–15 cm djup. Planera och stabilisera därefter underlaget. Det skall vara ordentligt stabilt att gå på och inga ojämnheter får finnas. Tänk på att gräsmattan på rullen är 2 cm tjock.

Vid utjämning och packning är det lämpligt att använda en gallervält men det går också bra att använda en lastpall att dra över underlaget. En lätt tyngd kan behövas på både vält och pall för att få bort ojämnheter. Finplanera ytan med en lätt räfsning. All noggrannhet vid planeringen gör att du undviker framtida sättningar.

Hantering av den färdiga gräsmattan

Försök att eftersträva så kort tid som möjligt mellan upptagning och läggning av gräset. Om det uppstår en väntetid under varma dagar bör du placera rullarna i skuggan eller på ett svalt ställe.

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning, så förbered och preparera några dagar i förväg och vattna därefter ytan så att jorden är fuktig. Var försiktig med lerhaltig jord så att den inte blir allt för våt och därmed riskerar att packas.

Rullarna får ej bevattnas på pallen eller övertäckas.

Dags att lägga din färdiga gräsmatta

När allt förarbete är gjort är det dags att rulla ut gräsmattan. Den läggs i tegelstensförband så att tvärskarvarna inte kommer mitt för varandra. Börja med en rak kant och kratta lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att arbeta från den redan lagda mattan eller lägg en planka att gå på. Mattan läggs sen kant i kant utan att överlappas, med kanterna tätt intill varandra. Delning av rullarna sker enklast med en vass kniv.

När hela ytan är lagd vältas den med en gallervält så att mattan får bra markkontakt och eventuella luftfickor avlägsnas. Vattna därefter mattan generöst så den är ordentligt fuktig.

Etablering

Under de första 2-3 veckorna ska gräsmattan hållas fuktig, eftersom den är extra känslig. Undvik att belasta mattan under denna period. Den första klippningen görs när gräset nått en höjd av 60–70 mm. Håll därefter en klipphöjd på 30–40 mm.

Efter 3-4 veckor skall gräsmattan övergödslas med kvävegödsel typ NPK 20-3-9 eller likvärdigt. Beräkna 2,5–3 kg/100 m2. För att förhindra brännskador skall gräset vattnas direkt efter gödsling.

Efter etablering

När den färdiga gräsmattan har etablerat sig kan du sköta den som en vanlig gräsmatta. Se till att klippa mattan kontinuerligt och samla alltid upp klippet efteråt. För bästa klippresultat, använd en cylinderklippare eller rotorklippare och klipp ofta. Gräsplantan skickar vid klippning ut fler skott som gör mattan tätare.

För att mattan ska behålla sin gröna färg bör gödsling ske under hela växtsäsongen. Ett tips är att använda Skånefrös Brilliant gräsgödsel som är ett långsamverkande gödselmedel som bidrar till att motverka uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverkan. Beräkna 3 kg/100 m2, 2–3 gånger per växtsäsong.

Slutligen, kom ihåg att även en etablerad gräsmatta behöver vatten. Vattna gärna rikligt, men sällan, exempelvis 25–30 millimeter var tionde dag.

Intresserad av färdig gräsmatta på rulle?

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig inom kort!

  Förfrågan

  Antal kvadratmeter färdig gräsmatta:

  Önskat leveransdatum:
  (Leveranstid tisdag - fredag)

  Önskad tid för leverans:

  Lossning:

  Dina uppgifter

  PrivatpersonFöretag

  Adress

  Annan leveransadress än ovanstående

  Leveransadress

  Meddelande

  RELATERADE INLÄGG