Grönt och gult är Skånefrös färger. Grönt för miljön och allt som växer.
Gult som solen och ljuset – det varma och hoppfulla.

Skånefrö på Instagram