Visar alla 9 resultat

Visa sidofält

Gödning Asset Chitosan

Ökar gräsets naturliga växtskydd genom att tillhandahålla växttillgängliga kolydrater. Stödjer välbehövlig energi inom plantan.
 • Stärker plantornas motstånd mot sjukdomar, skadedjursskador och torka.
 • Av naturliga råvaror.
 • Mycket koncentrerad för låg dosering.

Gödning Asset Gold

Växtbiostimulator speciellt användbar när växter är under stress. Innehåller aminosyror från växtarter som naturligt uppvisar resistens mot abiotisk stress.
 • Naturligt stsresshämmande med aminosyror.
 • Upprätthåller en jämn vattenbalans i växtcellerna.
 • Stimulerar växternas naturliga produktion av aminosyror bl.a Proline.
 • Mycket koncentrerad för låg dosering.

Gödning Asset Titanium

Innovativ bladnäring för att förbättra organoleptiska egenskaper, kvalitet och växtskydd. Hög järnhalt för att öka produktionen av klorofyll.
 • Erbjuder TV-vänliga, djupt gröna sportytor i skuggade områden.
 • Särskilt effektivt när ljusramper används.
 • UPprätthåller optimal estetik för alla sportytor utan ökad tillväxt.
 • Idealisk för användning på alla skuggade områden.

Gödning Diamond Green

Gödning med kalium, kalcium och magnesium samt eteriska växtoljor för en förbättrad växthälsa och stärkande sjukdomsresistens. 
 • Eteriska växtoljor som stärker växtskyddet och ger motståndskraft mot sjukdomar.
 • Ökad sjukdomsresistens vid användning före förväntat sjukdomstryck.
 • Med kalium för ökad styrka i cellvägg och ökad rotmassa.
 • Ökad resistens mot många känga patogener.
ONLINE Järnsulfat 15kg
Stäng

Gödning Järnsulfat Skånefrö 15kg säck

589 kr
Ett järntillskott till grönytor. Gräset stärks och blir grönare då järnet ger en ökad klorofyllhalt och därmed höjd fotosyntes.
 • Grässtrået stärks och blir motståndskraftigt mot sjukdomar.
 • Motverkar mossbildning
 • Sänker markens pH-värde
 • Ökar klorofyllhalten och därmed höjd fotosyntes
Åtgång,   20-40gr /m2 gräsytor efter klippning 30gr / planta Blå Hortensia För att motverka järnkloros tag 15-20gr / rosbuske och 40gr / prynadsväxt
Köp
ONLINE Järnsulfat 4kg rätt
Stäng

Gödning Järnsulfat Skånefrö 4kg hink

326 kr
Ett järntillskott till grönytor. Gräset stärks och blir grönare då järnet ger en ökad klorofyllhalt och därmed höjd fotosyntes.
 • Grässtrået stärks och blir motståndskraftigt mot sjukdomar.
 • Motverkar mossbildning
 • Sänker markens pH-värde
 • Ökar klorofyllhalten och därmed höjd fotosyntes
Åtgång,   20-40gr /m2 gräsytor efter klippning 30gr / planta Blå Hortensia För att motverka järnkloros tag 15-20gr / rosbuske och 40gr / prynadsväxt
Köp

Gödning Optic Bronco

Nytt färgmedel baserat på den senaste tekniken för att skydda turf från skadlig eller överdriven UV-strålning. En enkel metod för att upprätthålla vackert utseende.
 • Vacker mörgrön färg och bibehåller naturlit utseende.
 • Förstärkt skydd mot UV-strålning.
 • Kompatibel för användning i en tankblandning.
 • Riskfri miljövänlig formulering.

Gödning RePhlex LS

En naturlig och förnybar råvara som säker pH-värdet i bevattningsvatten och tankblandningar, förbättrar vattenpenetrationen bl.a.
 • Tillverkat av växtbaserade råvaror.
 • Klassificeras som ekologisk.
 • Frigör bundna näringsämnen i alkalisk jord.
 • Naturligt vätmedel.
 • Tar bort oönskade salter.

Gödning Sapphire Green

Maskhämmande produkt som klassificeras som gödselmedel. Innehåller kväve och svavel som får maskar att röra sig bort från det behandlade området.
 • Maskhämmare.
 • Klassificeras som gödselmedel.
 • Effekt upp till tre veckor.
 • Påverkar inte daggmaskarna.