Växtbädden – framtagen efter 282 olika försök!

Skånefrö har sedan 2016 gjort försök på vilken typ av växtbädd som är mest optimal för en fotbollsplan. Rötternas längd har mätts, olika typer av oladdat/laddat biokol har har testats, jord och dräneringsgrus har kombinerats, sammansättning av näring i gödningen har testats och flera sorters gräs har såtts i 282 olika kombinationer!

Med den erfarenhet vi har fått med oss från försöken har vi lyckats ta fram en optimal växtbädd för fotbollsplaner, som ska ge bästa möjliga förutsättningar för gräset att etablera sig, bli slitstarkt och långsiktigt hållbart.

Uppbyggnaden har dessutom gjort att planen är klimatpositiv, då biokolen binder koldioxid från atmosfären och med det slutna systemet kan all näring och vatten återanvändas igen!