Hem / Lantbruk / Oljeväxter

Visar alla 8 resultat

Visa sidofält

Arrivée

Höstrybs som är dråsfast och tål ett par dagars försenad skörd om vädret tvingar fram det. Man kan låta rybsen mogna fullständigt utan risk för drösning och får därmed lägre klorofyllhalt i fröet. Dess tidiga mognad kan ge en jämnare arbetsfördelning och bättre utnyttjande av maskiner på gården. Att så en del höstrybs och en del höstraps kan förbättra logistiken och minska sårbarheten. Höstrybsens snabba växtsätt konkurrerar bra mot ogräs, vilket ger ytterligare ett starkt alternativ till ekologisk odling. Detta är även en önskvärd egenskap i konventionella odlingssystem där tillgången är herbicider blir allt mindre.
 • Tidig mognad
 • Lämplig vid sen sådd
 • Dråsfast

Es Alegria (L)

frisk linjesort som kombinerar en hög råfettskörd med tidig mognad och god vinterhärdighet. Med utmärkt Phomaresistens.
 • Tidig och säker
 • Frisk med god vinterhärdighet
 • Utmärkt Phomaresistens

Dariot (H)

Normal till sen sådd genom snabb höstutveckling. Medelhög med god stjälkstyrka. Utmärkt för olika jordtyper. Medelsen mognad och innehar Phoma- och drösningsresistens.
 • Hög övkastning
 • Drösningsresistent
 • Utmärkta stjälkegenskaper

DK Exception (H)

Högavkastningspotential, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Höstens kompakta och lugna växtsätt gör sorten lämplig för normal till tidig sådd. Innehar Phoma- och drösningsresistens.
 • Hybrid med hög avkastning
 • Mycket goda stjälkegenskaper
 • Drösningsresistent

Django (L)

God avkastning, bra stjälkstsyrka och goda stjälkegenskaper. Snabb tillväxt på hösten, bra motståndskraft mot sjukdomar och medelsen mognad.
 • Linjesort
 • Kortvuxen
 • Medelsen

DK Explicit (H)

Stabil och robust med mycket hög skörd vid olika klimat- och odlingsförhållande. Lämpar sig väl för tidig sådd p.g.a sin ringa tendens att sträcka sig före invintring. God resistens mot drösning i samband med mognaden.
 • Hög råfettsskörd
 • Phomaresistens
 • Drösningsresistent

Lumen (H)

Hög råfettskörd och tidig mognad ger förutsättningar för tidig skör och fin etablering för efterföljande gröda. Snabb och tidig bladtillväxt bidrar till överlevnad mot potentiella angrepp av jordloppan. Medellång med utmärkta stjälkegenskaper.
 • Hög råfettskörd
 • Tidig mognad
 • Snabb etablering
 • God ogräskonkurrens
Läs mer

Oljelin

Linsort typ Taurus med höga och jämna resultat varje år. Medeltidig med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera.
 • Övertygande hög råfetthalt
 • Säkra odlingsegenskaper
 • Höga och jämna resultat varje år
Läs mer