Hem » Lantbrukare » Fodermajs

Visar alla 6 resultat

Visa sidofält

Function (FAO 190)

Medelsen sort som passar utmärkt i foderstater med hög andel majs. Lågt INDF och låg total fiberandel, hög stärkelseskörd och högt energiutbyte gör Function till en självklar kandidat för högmjölkande kor. Robust, medellång sort med vältäckta kolvar som passar de flesta lokaler med en hög grad av stay green.
 • Utmärkt fiberkvalité med hög smältbarhet
 • Hög stärkelseskörd
 • Robust sort med hög köldtolerans

Pinnacle

Medeltidig sort med tidig vårutveckling. Högt stärkelseutbyte och en perfekt allroundsort till både helsäd och kärnmajs. Vacker välfyllda kolvar och en plant med harmonisk mognad. Fiberkvalitet på topp, låg total fiberandel och iNDF.
 • Medeltidig med högt utbyte
 • Tidig vårutveckling
 • Både helsäd och kärnmajs

SY Actual (FAO 190)

Sorten har en medellång stjälk med bra stjälkstyrka och en hög grad av Stay Green vilket gör att stärkelsen kan lagras in långt fram på säsongen. Är utmärkt ensilagemajs med stabila och höga skördenivåer med relativt låg kolvsättning.
 • Hög stärkelseskörd med hög smältbarhet
 • Medellång med god stjälkstyrka
 • Hög stärkelseinlagring långt fram på säsongen.

Osterbi CS FAO 200

Något senare med särskilt hög stärkelseskörd och mycket god smältbarhet. Relativt lång, utmärkta stjälkegenskaper och frisk med god sjukdomsresistens. För dig med stora krav på ensliaget, både vad det gäller mängd och fodervärde.
 • Hög TS-skörd
 • God smältbarhet
 • Senare sort

Ambition FAO 180

För odling på de flesta platser. Säkert och bra val för användning till ensilage eller kärnmajs med högt stärkelseinnehåll och mycket hög stärkelseskörd. Är stresstolerant med utmärkt stjälkstyrka.
 • Tidig
 • Robust
 • Hög stärkelseskörd

Activate FAO 150

Sätter nya gränser för odlingssäkerhet på kalla lokaler. Utmärker sig för sin tidiga mognad och mycket goda smältbarhet i kombination med en hög stärkelseskörd. För tidig skörd och lite senare sådd.
 • Tidig mognad
 • God smältbarhet
 • Odlingssäker på kalla lokaler