Bästa tiden att så gräs på är sensommar eller höst (månadsskiftet augusti-september) då den varmaste perioden är över, jordtemperaturen fortfarande är hög och perioder med regn och fuktigt väder som gör det lättare för gräsfröna att gro.

Så ny gräsmatta - 7 enkla steg

1. Val av gräsfrö

Välj en gräsfröblandning som passar just er. Räkna ut hur mycket frö som behövs till ytan. Information om åtgång finns på alla produkter samt på förpackningarna.

2. Förberedelser

Är jorden sandig (sandjord) kan ni behöva förbättra den med en mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5cm jämnt över hela ytan. Fräs (blanda) ner det tillsammans med grundgödslingen till ett djup på 5-10cm. Är jorden lerig (lerjord) kan ni behöva förbättra den med en sandinblandning. Välj sand med en stor andel sandkorn mellan 1-3mm, sprid ett lager 5-10cm. Fräs (blanda) ner det tillsammans med grundgödslingen till ett djup på 5-10cm.

3. Grundgödsling

Grundgödsla med vår Allroundgödsel NPK 11-5-18, räkna med ca 10kg/100m². Väljer ni annan likvärdig produkt följ rekommendationerna på förpackningarna. Efter gödsling jämna till ytan så att den inte har några ojämnheter och kör över med en gallervält på två håll.

4. Så gräsfrö

Skaka förpackningen med gräsfrö, så att fröna blandas väl. Gräsfröna har nämligen olika storlek och vikt. Sådd kan ske för hand men då måste man välja ett vindstilla tillfälle. Det kan dock bli ojämnt. Vi rekommenderar att ni använder en såmaskin (kombinerad med gallervält), dessa går oftast att hyra hos någon lokal byggbutik eller plantskola. Gallervälten trycker till gräsfröet jämnt (myllar ner) samtidigt. Så alltid på två håll.

5. Bevattning

Vattna ytan behöver hållas fuktig under etableringen men vattna inte för kraftigt så att gräsfröna flyter iväg. Vid vår- och sommarsådd måste ytan hållas lätt fuktad, låt spridaren stå på i ca 30 min/bevattningstillfälle, flytta spridaren om den inte täcker hela ytan. Bevattna fram tills gräset är väl uppkommit. Det kan krävas bevattning 2-3 ggr/dag. Efter etablering sker bevattning efter behov för att hålla gräsmattan grön och fin.

6. Klippning

Första klippningen bör ske då gräset har en höjd av 5-6cm och får då bara “toppas”. All klippning bör utföras under torra förhållanden. Bästa klipphöjden för en villagräsmatta är 3-4cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång och ej på lägre klipphöjd än 3cm. Klippning ofta under intensiv tillväxt, leder till en tätare gräsmatta med bättre ogräskonkurrens.

7. Gödsling

Gödning tillförs i samband med första klippningen och därefter enligt anvisningarna på respektive produkt. Välj gärna Superb 17-3-10 +5Fe och följ doseringsanvisningarna. Det är alltid bra att gödsla strax före ett regn för att undvika brännskador.

Ladda ner vår Tips & Råd broschyr här