Vill du ha en tät, vacker och grön gräsmatta är det viktigt att gödsla gräsmattan.
I denna guide ger vi dig de bästa tipsen!

Gödsla gräsmattan - 6 enkla tips

1. Gödsla gräsmattan på våren

På våren är det viktigt att ge gödning till gräset när det börjar visa livstecken efter vintern. Vårgödsel ger gräset en välbehövlig näringskick. Det är också ett sätt att konkurrera ut mossa och ogräs i ett tidigt skede. Använd gräsmattegödsel med hög kvävehalt, för att få igång höjdtillväxten på gräsplantan. Det är bra att gödsla 2 – 3 gånger totalt under vår och sommar med gräsmattegödning. Testa gärna Skånefrös NPK 20-3-9 (N=Kväve, P=Fosfor & K=Kväve), en storsäljande gödning framtagen för gräsmattor och andra grönområde.

2. Gödsla gräsmattan på hösten

På hösten är det viktigt att stärka gräsmattan inför vintern med en gödsel som innehåller ingen eller lite kväve. Höstgödsel bör innehålla Fosfor (P) som stärker gräsets rötter och Kalium (K) som stärker stråets cellväggar. Det gör gräset mer motståndskraftigt mot svampangrepp, snömögel och andra sjukdomar. Skånefrös Höstgödsel PK 11-21 lämpar sig för gödsling av gräsmattan på hösten när man vill ge gräset en sista näringstillförsel för att bli härdigt och starkt till vintern.

3. Spridning av gödsel

Det är viktigt att sprida ut gräsmattegödsel jämnt och tunt över hela gräsmattan.  2 – 3 kg gödsel per 100 kvm gräsmatta är en lagom dosering. Har du en större gräsmatta så är det enklast och smidigast att använda en spridarvagn, annars kan du använda en elektisk handspridare. Skulle du inte ha tillgång till en gödningsspridare så kan du sprida ut det för hand, men det är svårare att sprida ut rätt mängd, jämnt över hela ytan.

4. Gödsla helst i samband med regn

Det är bäst att sprida ut gödning när det ska regna, då gödningen löses upp snabbt och tränger ner i jorden. Det gör även att man eliminerar även risken för att bränna gräset. Använder du en organisk gödsel kan du sprida ut gödning i alla väderförhållanden.

5. Robotgräsklippare – Miljövänligt och nyttigt för gräsmattan

Det enklaste och mest miljövänliga sättet att klippa sin gräsmatta med är att använda en robotgräsklippare. Det finhackade klippet blir prima gödning med sin höga kvävehalt och tas lätt upp av gräsmattan.

6. Välj rätt gödsel

Det finns många olika typer av gödsel, för olika ändamål. Normalt innehåller gräsmattegödsel mycket kväve (N), vilket är det näringsämne som gräset behöver mest av. Fosfor (P) stärker rötterna och är extra viktigt på hösten medan Kväve (K) stärker stråets cellväggar för att förebygga sjukdomar. Miljövänliga alternativ (Organisk gödning) består av alger och kalk från havet. Undvik gödselsorter som innehåller bekämpningsmedel och kemikalier. På förpackningen ska det stå vad den innehåller, användningsområde och åtgång/100 m2.