Anlägga gräsmatta

Förberedelse

Innan du påbörjar anläggning av en ny gräsmatta är det första du måste tänka på att dränera marken väl och grovplanera så att lutningen blir bort från huset. Förbered därefter ytan genom att ta bort allt ogräs och bearbeta jorden ordentligt med en jordfräs för att sen låta den vila i några veckor. Se under tiden till att rensa bort allt ogräs som visar sig så att gräset har en bra grund att växa på.

Biokol, jordförbättring och gödsling

Sandjordar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5 cm jämt över hela ytan. Har du en lerjord förbättras denna med sandinblandning. Välj då sand med en stor andel av sandkorn mellan 0,2-4,0 mm. Tillför ett lager om 5-10 cm. Komplettera gärna med Biokol också.

Grundgödsla med vårt NPK 11-5-18 eller likvärdig och räkna med ca 10-15 kg/100 m2. Det finns även organiska gödselmedel som tillför jorden ytterligare mikroflora. Gödselmedel tillsammans med Biokol, 6 liter/m2, fräses samman med jorden till ett djup av 15 cm.

working in the garden with wheel barrow and a green rake

Jämna ytan väl och plocka bort stenar och rötter. På en naturtomt bör en naturlig ondulering eftersträvas. Den nu porösa jorden bör vältas med en gallervält före finplanering och sådd.

Somebody sowing grass

Sådd

Dela upp ytan som ska sås i mindre delar så blir det lättare att dosera fröet. Utför sådden i två riktningar, för hand eller med en spridarvagn om det är större ytor. Välj ett vindstilla tillfälle om du ska så för hand. Mylla därefter ner fröna med en lätt krattning (gärna en lövräfsa) och avsluta med att välta med en gallervält.

Groningsperiod

Efter vår- och sommarsådd måste ytan hållas lätt fuktad fram till dess att gräset är väl uppkommet. Detta kan kräva bevattning både två till tre gånger per dag.

Växtnäring tillförs i samband med första klippningen och därefter enligt anvisningarna på respektive produkt. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna och välja gödselmedel som inte orsakar brännskada på gräset. För att undvika brännskador är det bra att gödsla precis innan regn.

Klippning

När gräset nått en höjd av 5-6 cm bör första klippningen ske. All klippning bör utföras under torra förhållanden och bara precis “toppa” gräset så att det inte blir för kort. Bästa klipphöjden för en villamatta är 3-4 cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång och inte på lägre klipphöjd än 3 cm. Mer frekvent klippning under intensiv tillväxt leder till en tätare gräsmatta med bättre resistens mot ogräs.

Photograph of lawn mower on the green grass. Mower is located on the right side of the photograph with view on grass field.

Bevattning

Under etableringen är bevattning ett måste och nödvändigt om en torkperiod inträffar. Under de första veckorna bör bevattningen ske ofta med små mängder för att senare gå över till större mängder, mer sällan. Vid torka bör gräsmattan vattnas relativt generöst med 25-30 mm per tillfälle.

Läs och ladda ner våra tips och råd i PDF-format

Reparera gräsmatta

Svaga gräsbestånd

Har du ytor på din gräsmatta med svaga gräsbestånd kan dessa förbättras genom hjälpsådd av bra grässorter. En hjälpsådd föregås av vertikalskärning eller mossrivning. Dessa åtgärder har två effekter: Dels river maskinen upp den svartnande mossan och dels bildas slitsar i grässvålen. De snittade gräsrötterna stimuleras då till att skjuta nya skott. Se till att vertikalskära i två riktningar och därefter kratta och avlägsna växtresterna.

Burnt grass after moss attack during winter, fresh green grass recovering on lawn

Hjälpsådd

När du sedan ska så i fröna görs det med högkvalitativt gräsfrö. Nyare sorter kräver mindre klippning och har hög skottäthet. Söker du extra snabb etablering – välj en blandning där engelskt rajgräs ingår. Dosera sedan fröet efter behov. Se till att sprida generöst med frö i de svaga partierna och spara där den gamla mattan är väl etablerad. Kratta därefter ner fröet i mattans botten med en glestandad lövkratta.

Gödsling

Efter en hjälpsådd stimuleras en god etablering av ordentlig gödsling. Välj då ett gödselmedel med hög fosforhalt, exempelvis NPK 11-5-18. Efter 2-3 veckor tillförs ytterligare näringsämnen i form av fullgödselmedel av långtidsverkande karaktär som spar miljön utan att du vid spridning riskerar brännskador på gräset. Enklaste sättet att sprida ut gödseln är med en fallspridare eller centrifugalspridare. Vanlig dosering är 2,5-3 kg/100 m2, se anvisning på förpackningen.

Dressning

Dressning innebär att förbättra en sliten gräsmatta eller skydda utsatta delar av gräsmattan, och jämna ut ytan. Det är en mycket bra åtgärd, om än inte absolut nödvändig. Använd fin sand som eventuellt blandas med mullämnen. Undvik dock för mycket mull då det kan binda överflöd av vatten i ytlagret. I de flesta professionella sammanhang används ofta ren sand av typen putssand eller mursand, fraktion 0,2-4 mm.

Bevattning

Under etableringen är bevattning ett måste och nödvändigt om en torkperiod inträffar. Under de första veckorna bör bevattningen ske ofta med små mängder för att senare gå över till större mängder, mer sällan. Vid torka bör gräsmattan bevattnas relativt generöst med 25-30 mm per tillfälle.

Automatic sprinklers watering lawn

Packningsskador

Packningsskador är svåra att åtgärda i en trädgård där man inte har tillgång till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan förbättras med hjälp av en grep som sticks ner till ca 15 cm djup, varefter man bryter lätt. Detta gör du sen på var 10-15 cm på de hårdast belastade ställena. Dressa därefter med extra sand. För att avlasta gräsytan på hårt belastade passager kan det vara fördelaktigt att lägga gångplattor.

Ogräs och vattenöverskott

Ogräs och vattenöverskott hör ofta samman. Dränera med dräneringsslang var sjätte meter till ett djup av minst 50 cm. Fyll därefter dräneringsgroparna med dräneringsgrus. Denna åtgärd bör utföras före hjälpsådd och gödsling.

Läs och ladda ner våra tips och råd i PDF-format

Färdig gräsmatta

Förberedelse

Om det finns en befintlig gräsmatta på ytan som den färdiga gräsmattan ska läggas på måste denna fräsas upp och gammalt gräs samlas upp. Även ogräs och sten måste plockas bort från ytan.

Består underlaget av sandjord bör du därefter tillföra mullämnen i form av torvmull. Består underlaget däremot av lera är det sand som gäller. I båda fallen kan man räkna med ett lager på 5-10 cm av endera slaget. Tillför samtidigt gödningen NPK 11-5-18,10-15 kg/100 m2 ca 15 cm ner i jorden.

När gödning och eventuellt jordförbättringsmedel är på plats blandas alltsammans väl, gärna med en jordfräs på 10-15 cm djup. Planera och stabilisera därefter underlaget. Det skall vara ordentligt stabilt att gå på och inga ojämnheter får finnas. Tänk på att mattan är 2 cm tjock.

Vid utjämning och packning är det lämpligt att använda en gallervält men det går också bra att använda en lastpall att dra över underlaget. En lätt tyngd kan behövas på både vält och pall för att få bort ojämnheter. Finplanera ytan med en lätt räfsning. All noggrannhet vid planeringen gör att du undviker framtida sättningar.

fardig-grasmatta

Hantering av gräs

Eftersträva så kort tid som möjligt mellan upptagning och läggning. Skulle väntetid uppstå under varm väderlek, placera rullarna i skuggan eller på ett svalt ställe.

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning, så förbered och preparera några dagar i förväg och vattna därefter ytan så att jorden är fuktig. Var försiktig med lerhaltig jord så att den inte blir allt för våt och därmed riskerar att packas.

OBS! Rullarna får ej bevattnas på pallen eller övertäckas.

Läggning

När allt förarbete är gjort är det dags för mattan. Denna läggs i tegelstensförband så att tvärskarvarna inte kommer mitt för varandra. Börja med en rak kant och kratta lätt före utrullning av mattan. Undvik fotavtryck genom att arbeta från den redan lagda mattan eller lägg en planka att gå på. Mattan läggs sen kant i kant utan att överlappas, med kanterna tätt intill varandra. Delning av rullarna sker enklast med en vass kniv.

När hela ytan är lagd vältas den med en gallervält så att mattan får bra markkontakt och eventuella luftfickor avlägsnas. Vattna därefter mattan generöst så den är ordentligt fuktig.

Etablering

Se under de första 2-3 veckorna till att hålla mattan fuktig då mattan är extra känslig men även senare beroende på väderlek. Undvik samtidigt att belasta mattan under denna period.

Första klippningen görs när gräset nått en höjd av 60-70 mm. Håll därefter en klipphöjd på 30-40 mm.

Efter 3-4 veckor skall gräsmattan övergödslas med kvävegödsel typ NPK 20-3-9 eller likvärdigt. Beräkna 2,5-3 kg/100 m2.

För att förhindra brännskador skall gräset vattnas direkt efter gödsling.

Watering the lawn of a private house with the help of irrigation sprinkler.

Efter etablering

Den färdiga gräsmattan ska efter etablering ha normal skötsel. Se till att klippa mattan kontinuerligt och för att undvika skador, samla alltid upp klippet efteråt. För bästa klippresultat använd en cylinderklippare eller rotorklippare och klipp ofta. Gräsplantan skickar vid klippning ut fler skott som gör mattan tätare.

För att mattan ska behålla sin gröna färg bör gödsling ske under hela växtsäsongen. Ett tips är att använda Skånefrös Brilliant gräsgödsel som är ett långsamverkande gödselmedel som bidrar till att motverka uppkomst av mossa och ger mindre miljöpåverkan. Beräkna 3 kg/100 m2, 2-3 ggr/växtsäsong.

Slutligen, kom ihåg att även en etablerad gräsmatta behöver vatten. Tillför gärna mycket vatten vid få tillfällen, ex 25-30 mm/tillfälle var tionde dag.

Läs och ladda ner våra tips och råd i PDF-format

Årstider i trädgården

Våren

När solen visar sig igen och trädgården vaknar till liv är det läge att sätta vinterns planer i verket och börja vårstäda trädgården.

Rensa gräsmattan från mossa, löv, kvistar och eventuellt snömögel innan du strör kalk på gräset. Genom att tillföra kalk till gräsmattan höjer du jordens pH-värde, tillför viktiga näringsämnen och spårämnen samt motverkar mossa och försurning. Läk därefter ihop gräsmattan med hjälp av gödning.

Sår du nytt gräs är det viktigt att vattna ordentligt så att inte fröna torkar bort. Vattna gräsmattan mycket och sällan, gärna under morgon eller kväll för att minimera avdunstning.

När gräset nått en höjd av 5-6 cm bör första klippningen ske. All klippning bör utföras under torra förhållanden och bara precis “toppa” gräset så att det inte blir för kort. 3-4 cm är en lagom höjd att börja med för en vanlig gräsmatta. Mer frekvent klippning under intensiv tillväxt leder till en tätare gräsmatta med bättre resistens mot ogräs.

Ett tips är att även kantskära mattan för ett extra lyft!

Sommaren

Årstiden då vi njuter av vår trädgård som mest. Nu ska du passa på att njuta av allt förarbete och bara precis underhålla det som gror.

För att få en tätare gräsmatta bör du klippa gräsmattan regelbundet, men inte för kort. Se även till att vattna sällan och mycket så att gräset får den näring och vätska som det behöver.

Använd gärna långtidsverkande gödsel för att hålla din gräsmatta stark och grön hela året.

Mot slutet av sommaren, när sommartorkan är över och höstvädret smyger sig på, är det den bästa tiden för att börja så nytt gräs! Då är både jorden och luften fuktigare, marken är varmare och det är mindre konkurrens med ogräs.

Hösten

Allt gott har ett slut och förhoppningsvis kan du njuta av din trädgård långt in på hösten. Har du fortfarande tankar på att så nytt gräs är det en god idé att göra det innan vintern smyger sig på. Passa även på att rensa lite i trädgården så att allt är fint och i ordning inför vintern och kylan.

När ska man klippa gräset sista gången för året?
5-regeln är en bra riktlinje: När det är fem grader i dygnstemperatur ute slutar gräset att växa. Då är det läge att ta ut gräsklipparen sista gången. Höj klipphöjden en inställning och klipp ner till ungefär 5 centimeter.

När trädgården väl är städad och redo är det läge för dig att dra dig tillbaka och låta trädgården vila.

Ett tips är att dekorera med belysning och mat för fåglarna för att bevara liv i trädgården även under sen höst och vinter.

Vintern

Under vintern är det tid för trädgården att vila och ladda om för en ny säsong. Passa då på att ge dig själv tid för planering och reflektion över din trädgård. Fundera på eventuella förändringar som du vill genomföra och resultat som du vill uppnå.

Planering för trädgården – checklista

  • Vad är din ambitionsnivå? (Tid, pengar, kunskap)
  • Vilka delar ska finnas i trädgården? (Matplats, lekyta, odlingar)
  • Vilka praktiska behov finns? (Förvaring, gångstigar, insynsskydd)
  • Vilka förutsättningar har din trädgård? (Växtzon, soliga/skuggiga lägen, väderförhållanden)
  • Vilket uttryck vill du ha? (Färg, stil, tema)

Vintern ger dig även möjlighet att se över dina redskap och reparera de som behövs. Kanske måste gräsklipparen på service eller krattan bytas ut.

Blir det en vinter med snö ger du gräsmattan de bästa förutsättningarna genom att inte gå på den och samla högar av snö, då det ökar risken för snömögel.