Biokol framtagen för fotbollsplaner

Biokol är ett jordförbättringsmaterial som har förmågan att hålla näring, stärka och förlänga rötterna men också minska behovet av vatten. Det finns olika typer av biokol. Den stora skillnaden är vad det görs på och vilken typ av EBC-certifiering man kan uppnå i sin biokoltillverkning. Skånefrös biokol uppnår flera klasser inom EBC och görs på bortrensat avfall från ettåriga växter i lantbruket. Inga träd behöver alltså skövlas för att ta fram vårt biokol.

Biokolet har fantastiska egenskaper, såsom

– Ökar den vätskehållande förmågan i jorden.

– Binder näringsämnen kring rötterna

– Hjälper gräset att klara torka bättre

– Skapar längre och starkare rötter som tål mer belastning

– Skapar ett perfekt mikroklimat för nödvändiga bakterier och svampar

– Är klimatpositivt, vilket innebär att det binder koldioxid från atmosfären i tusentals år.

Vi har tagit fram ett speciellt biokol som är anpassat för fotbollsplaner där dessa egenskaper har spelat en stor roll för att planen ska klara hård belastning även när det är som torrast.

Vårt biokol är EBC-certifierat. European Biochar certification (EBC) är en oberoende kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Med EBC-stämpeln blir det enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög kolstabilitet.

Biokol för fotbollsplaner