Vad är biokol?

Intresset för biokol i odling och trädgård ökar och frågorna är många. Vi reder ut begreppen.

 

Vad är biokol?

Helt kortfattat är det ett klimatpositivt jordförbättringsmedel. Organiskt restmaterial pyrolyseras – det vill säga hettas upp utan syretillförsel – och används sedan som energikälla, kolsänka och jordförbättrare.

Förbättrar jordens egenskaper och klimatet

Biokol ger jorden en rad positiva egenskaper. Markens vätskehållande förmåga ökar och näringsämnen binds så att de inte lakas ur. Näringstillförseln kan alltså minskas, eftersom biokolet binder näring i jorden och mindre försvinner. Vid torka kan man dessutom hålla gräs och växter levande och gröna längre. Det skapas en närings- och vätskedepå för växter och markliv.

Biokolet skänker jorden en bättre och mer porös struktur, med god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna. Rötterna får mer syre och det skapas perfekta förhållanden för bakterier och mykorrhizabildning. Mikrolivet i marken gynnas. Att blanda biokol i jorden för att öka bördigheten är väl beprövat. Amazonas mäktiga lager av terra preta är ett välkänt och omtalat exempel på jordförbättring med biokol.

Klimatpositiv odling och sådd med biokol

En trädgård är klimatneutral. Samma mängd koldioxid som binds via fotosyntesen i växterna när de lever går tillbaka till atmosfären när de dör och förmultnar. Med konstgödsel hade trädgården blivit klimatnegativ. Mängder av fossil energi går åt till att binda luftkväve till konstgödsel.

Men hur blir man då klimatpositiv – hur får man trädgården att binda mer koldioxid än vad som går tillbaka till atmosfären?

Processen är klimatpositivt

Växter tar under sin levnadstid upp koldioxid. Den finns kvar i det biokol som tillverkas av växtavfallet. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka deponerad i jorden. Processen är klimatpositiv – du förhindrar att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Biokol binder koldioxid i marken i tusen år. Genom att blanda det i jorden gör du alltså en insats för miljön, samtidigt som du skapar en rik jord med god näringshållning där växterna frodas. Du blir en klimatpositiv odlare!

Är allt biokol lika bra?

Nej, det är skillnad på biokol och biokol. Det skulle kunna vara vilket pyrolyserat organiskt material som helst, så det är viktigt att veta vad det är man lägger i sin jord, och var det kommer ifrån. Skånefrös produkt kommer enbart från växtriket. Framställningsprocessen är också mer klimatpositiv. Då vi använder oss av ettåriga växter – inte åttioåriga träd – blir omloppstiden snabbare och mer hållbar. 

Därför kan vi stoltsera med att vi uppfyller de stenhårda kraven för att vara Sveriges första EBC-certifierade biokol! Det är nu även godkänt för ekologisk odling.

Lär dig mer om Skånefrös biokol: ladda ner vår broschyr

Var bör jag köpa biokol?

Nuförtiden finns det relativt många mindre producenter där man kan köpa biokol, både inrikes och internationellt. Tyvärr är inte all tillverkning hållbar och närproducerad. Med allt fler europeiska aktörer behövs kvalitetsgranskning och internationell standard. 

The European Biochar Certificate (EBC) är en oberoende kvalitetsgranskning för transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, ekologiskt hållbar produktion, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och ett klimatpositivt avtryck. Den ser även till kolets stabilitet, kolhalt och halveringstid.

Så ta alltid reda på vad som finns i biokolet och var det kommer ifrån! Vi på Skånefrö tycker att det ska vara enkelt att kolla.

biokol i handen

Biokol från Skånefrö

Stäng

Biokol 15 L

270 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 3 L

70 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 50 L

665 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg

Liknande inlägg