Våtmarker är väldigt bra för miljön och skapar en mångfald av både djur och växter. Det ökar tillgången till vatten i landskapet, minskar utsläppet av växthusgaser och fungerar som en vattenreserv vid ev. skogsbrand i trakten.

Visste du att nästan 600 rödlistade arter är beroende av våtmarker?

Vår rådgivare inom jakt och vilt, Poul-Erik Jensen, har varit en bidragande faktor till att Osby Kommun nu har en imponerande våtmark.