Planvärme håller gräset grönt – året runt!

Värmeslingorna är kopplade till styrcentralen och temperaturen justeras regelbundet efter aktuellt väder och årstid. När vintern närmar sig värms planen upp med spillvärme från fjärrvärmeanläggningen.

Gräset växer vid en marktemperatur på minst 8 grader och med planvärme kan vi hela tiden hålla gräset i tillväxt för snabbare återhämtning vid hårt matchande på planen.