Vi välkomnar ännu en ny kollega till vårt team,

Anna-Karin Rosman börjar som VD-assistent. Hon är i grunden jurist och har bl.a jobbat på Miljödepartementet och Kemikalieinspektionen. Hon har även en bakgrund inom marknadsföring och administration, erfarenheter som ger henne goda förutsättning att lyckas i sin nya roll och avlasta vår VD Sven-Olof Bernhoff.

Anna-Karin