Anläggning av Skånefröplanen enligt 4 koncept

Att anlägga en fotbollsplan enligt Skånefrös koncept innebär vackert gröna fotbollsplaner av riktigt gräs som renar luften och tål mer slitage och torka bättre än vanliga planer. Planerna ger en bättre spelupplevelse, minskad skaderisk och är bättre både för fotbollsspelarnas hälsa, miljö och klimatet än en konstgräsplan.

Dessutom är Skånefröplanen fri från mikroplaster. Våra fyra koncept för framtidens klimatpositiva fotbollsplaner.

BASIC

Befintlig växtbädd och Skånefrös biokol.
Exempelplan Rocklunda IP i Västerås

 • Klipper ner gräsytan
 • Vertikalskär ytan för att ta bort organiskt material
 • Hålpipning av befintlig gräsyta
 • Skånefrös biokol dressas ut och borstas ner
 • Dressning med tvättad sand
 • Gödning
 • Kolsänkecertifikat för er klimatbokning

STANDARD

Befintlig växtbädd, Skånefrös biokol och marknadens bästa grässorter.
Exempelplan Gärsvalla i Gärsnäs.

 • Fräser av befintligt gräs och jämnar till ytan
 • Nedfräsning av Skånefrös biokol och gödning
 • Jämnar till och finplanerar ytan
 • Sådd med Skånefrös speciella gräsfröblandning
 • Kolsänkecertifikat för er klimatbokföring

PREMIUM

Ny enastående växtbädd, Skånefrös biokol, planvärme och marknadens bästa grässorter.
Exempelplan Stadsparksvallen i Jönköping.

 • Bortschaktning av befintligt gräs och växtbäddsmaterial
 • Dränering och dräneringsgrus
 • Jämnar till och finplanerar ytan
 • Planvärme (om det finns fjärrvärmeanslutning eller liknande värmekälla)
 • Konstbevattning
 • Skånefrös särskilda växtbädd
 • Nedfräsning av Skånefrös biokol och gödning i markbädden
 • Sådd med Skånefrös speciella gräsfröblandning
 • Kolsänkecertifikat för er klimatbokföring

EXCLUSIVE

Ger bästa förutsättningar att spela en fantastisk fotboll och samtidigt görs en viktig insats för klimatet! Detta koncept innehåller ett helt slutet system där man reglerar vatten, näring och värme. Givetvis innehåller detta kocept Skånefrös biokol och marknadens bästa grässorter. Målsättningen är att kunna spela på gräs året runt.
Exempelplan Österås IP i Hässleholm

 • Bortschaktning av befintligt gräs och växtbäddsmaterial
 • Dränering och dräneringsgrus
 • Jämnar till och finplanerar ytan
 • Planvärme (om det finns fjärrvärmeanslutning eller liknande värmekälla)
 • Konstbevattning
 • Skånefrös särskilda växtbädd
 • Nedfräsning av Skånefrös biokol och gödning i markbädden
 • Sådd med Skånefrös speciella gräsfröblandning
 • Datoriserad styrcentral kopplas in för att styra planens vattentillgång och värme
 • Underbevattningssystem som tar vara på all näring och vatten; inget går ut i grundvattnet
 • Dräneringsvattnet och överskott från regn samlas i en damm eller sluten behållare
 • Helslutet system som reglerar vatten, näring och värme för optimal tillväxt och slitstyrka
 • Kolsänkecertifikat för er klimatbokföring