Ogräs och skador? Reparera din gräsmatta!

Vi får ofta frågor om hur man gör för att skapa en frisk och frodig gräsmatta. Det är vanligt med mossa, skador och tunt gräs, men med rätt metod går det att reparera nästan alla gräsmattor.

Svaga gräsbestånd

Har du ytor på din gräsmatta med svaga gräsbestånd kan dessa förbättras genom hjälpsådd av bra grässorter. Innan du hjälpsår ska du vertikalskära eller mossriva gräsmattan. Dessa åtgärder har två effekter: dels river maskinen upp den svartnande mossan, dels bildas slitsar i grässvålen. De snittade gräsrötterna stimuleras då till att skjuta nya skott. Se till att vertikalskära i två riktningar och därefter kratta och avlägsna växtresterna.

Hjälpsådd

När du sedan ska så i fröna görs det med högkvalitativt gräsfrö. Nyare sorter kräver mindre klippning och har hög skottäthet. Söker du extra snabb etablering – välj en blandning där engelskt rajgräs ingår. Dosera sedan fröet efter behov. Se till att sprida generöst med frö i de svaga partierna och spara där den gamla mattan är väl etablerad. Kratta därefter ner fröet i mattans botten med en glestandad lövkratta.

Gödsling

Efter en hjälpsådd stimuleras en god etablering av ordentlig gödsling. Välj då ett gödselmedel med hög fosforhalt, exempelvis NPK 11-5-18. Efter 2–3 veckor tillförs ytterligare näringsämnen i form av fullgödselmedel av långtidsverkande karaktär som är snällt mot miljön, utan att du vid spridning riskerar brännskador på gräset. Det enklaste sättet att sprida ut gödseln är med en fallspridare eller centrifugalspridare. Vanlig dosering är 2,5–3 kg/100 m2, se anvisning på förpackningen.

Dressning

Dressning innebär att förbättra en sliten gräsmatta eller skydda utsatta delar av gräsmattan och jämna ut ytan. Det är en mycket bra reparerande åtgärd, om än inte absolut nödvändig. Använd fin sand som eventuellt blandas med mullämnen. Undvik att ta för mycket mull eftersom det kan binda överflöd av vatten i ytlagret. I de flesta professionella sammanhang används ofta ren sand av typen putssand eller mursand, fraktion 0,2–4 mm.

Bevattning

Under etablering är bevattning ett måste och helt nödvändigt om en torkperiod inträffar. De första veckorna bör bevattningen ske ofta och med små mängder för att senare gå över till större mängder, mer sällan. Vid torka bör gräsmattan bevattnas relativt generöst med 25–30 mm per tillfälle.

Packningsskador

Packningsskador är svåra att reparera i en trädgård där man inte har tillgång till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan förbättras med hjälp av en grep som sticks ner till ca 15 cm djup, varefter man bryter lätt. Detta gör du sen på var 10–15 cm på de hårdast belastade ställena. Dressa därefter med extra sand. För att avlasta gräsytan på hårt belastade passager kan det vara fördelaktigt att lägga gångplattor.

Ogräs och vattenöverskott

Ogräs och vattenöverskott hör ofta samman. Dränera med dräneringsslang var sjätte meter till ett djup av minst 50 cm. Fyll därefter dräneringsgroparna med dräneringsgrus. Denna åtgärd bör utföras före hjälpsådd och gödsling.

RELATERADE INLÄGG