Vårt proffsgäng som ni träffar på Elmia denna veckan!

Proffsgänget 2023

Malin, Jörgen, Per, Niclas och Roger

Förutom dessa som redan är på plats
kommer även Oscar och Stefan att
tillkomma.