Planen ska vara spelklar i oktober!

Nu är det slutna systemet komplett, dräneringssystemet är klart, planvärmen installerad, den optimala växtbädden är lagd, biokolet är nedblandat i planen och vårt supergräs är sått. Nu ska planen bevattnas och gödslas regelbundet under sommaren och hösten för att vi sedan ska få se den stora premiärmatchen i oktober månad!

Vi är så nöjda med alla som varit involverade i projektet och ser verkligen fram emot att presentera Framtidens fotbollsplan!

Blir detta en revolution för fotbollen?!

 

Konstgräs rullas bort

Konstgräs rullas bort

Dräneringsgrus

Dräneringsgrusen jämnas ut

Dammen

Bevattningsdammen

Teknikcentralen

Teknikcentralen