Vi befinner oss på Österlens trädgårdsmässa No 1, ”Österlen Garden Show” den 4-5 september i Lunnarp.    Österlen Garden Show logga

Besök oss i vår monter, bli inspirerad som vi är
– att så för en grönskande värld.
– och gödsla för en levande jord.

Bekanta dig med våra välkända produkter som gräsfrö, biokol, växtnäring och inte minst våra representanter från Skånefrö.

Tillsammans ska vi skörda för en framtid, där våra barn och barnbarn har samma möjligheter att uppleva böljande fält och frodiga gräsmattor, som vi gör idag.

Det går att odla grödor och gräs utan att förbruka planetens resurser!