Nu tillåts användning av biokol i all ekologisk produktion. Nya EU-regler ökar möjligheten till ytterligare kolinlagring och klimatnytta. Skånefrö välkomnar beskedet.

EU-reglerna för jordförbättringsmedel, gödsel och näringsämnen i ekologisk produktion uppdaterades i slutet av 2019. Även den KRAV-certifierade ekoodlingen, som utgör majoriteten av svenskt ekolantbruk, tillåter nu användandet av biokol.

Intresset för biokol ökar, inte minst som ett klimatsmart sätt att förbättra odling. Behovet av att ställa om till ett klimatsmart samhälle, med cirkulära flöden och minskat uttag av naturresurser är stort. En produkt med potential att bidra till detta är biokol, som det pratas allt mer om just nu.

Biokol är ett klimatpositivt jordförbättringsmedel. Organiskt restmaterial värms upp utan syretillförsel i så kallad pyrolys, och används sedan som energikälla, kolsänka och jordförbättrare. Att blanda biokol i jorden för ökad bördighet är väl beprövat.

Biokol bidrar med en rad positiva egenskaper till jorden och är ett klimatsmart sätt att förbättra odling. Det ökar markens vätskehållande förmåga och binder näringsämnen så att de inte lakas ur. Det går alltså att minska näringstillförseln, eftersom biokolet binder näringen i jorden och mindre försvinner. Man ger jorden en bättre och mer porös struktur, med god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna i jorden. 

Biokol ligger i linje med ekologisk produktion då det förbättrar såväl jordkvalitet, omgivande miljö och produktion. Det lagrar också bundet kol i marken för ökad klimatnytta. Processen blir klimatpositiv då mindre koldioxid släpps ut i atmosfären.

Nu tillåts alltså användning av biokol i ekologisk produktion. Skånefrö välkomnar beslutet. Skånefrö har dessutom Sveriges första biokol certifierat av EBC – den hårdast kravställda standarden för biokol.

 


Köp biokol nu

Stäng

Biokol 15 L

270 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 3 L

70 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 50 L

665 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg

Liknande inlägg