Under två dagar har vi haft planskötare på ”Groundsman” utbildning som genomförs i samarbete med
Skånes Fotbollsförbund.

Dagarna har det varit bestått av bla. artkännedom, maskin visning och studiebesök i vår anläggning i Tommarp och Biokol anläggning i Hammenhög.

Vi vill att dagens Groundsman ska
stå väl rustade för att lösa sina
uppgifter med bra resultat och stöd
av sina chefer/beslutsfattare!