Färdig gräsmatta på rulle

Att anlägga färdig gräsmatta från rulle sparar mycket tid och arbete!
Förutom att man får en färdig gräsmatta direkt minskar även risken för ojämn sådd och fåglar som äter upp fröna.

En tät och slitagetålig gräsmatta på rulle, för bostadsområden, golfbanor, fritids-, idrotts- och fotbollsanläggningar. Mattan är sådd med 30% rödsvingel (10% tätvuxen och 20% korta utlöpare) och 70% ängsgröe.

Klipphöjd ca 25 mm.

En rulle är

  • 2,5 m lång
  • 40 cm bred (1 m2)
  • ca 2 cm tjock
  • väger ca 25 kg.

 

Har du några frågor – kontakta mig

Anette expert på gräsmatta på rulle

Anette Andersson Pålsson
gras@skanefro.se
0414-41 25 23

 

Tips & råd för dig som vill köpa en färdig gräsmatta

Förberedelse
Om det finns befintlig gräsmatta på
ytan som den färdiga gräsmattan
skall läggas på, fräses denna upp
och allt gammalt gräs samlas upp.
Även ogräs och sten plockas bort
från ytan.

Läggning
Gräsmattan läggs i tegelstenförband.
Börja med en rak kant och kratta
lätt före utrullning av mattan. Undvik
fotavtryck genom att arbeta från den
redan lagda mattan eller lägg en
planka att gå på. Mattan läggs kant
i kant dvs ej överlappas.

Hantering
Eftersträva så kort tid som möjligt
mellan upptagning och läggning.
Skulle väntetid uppstå under varm
väderlek, placera rullarna i skuggan
eller på ett svalt ställe. Täck eller
vattna ej pallarna/rullarna.
Det är viktigt att underlaget är
fuktigt före läggning.

Etablering
Håll mattan fuktig, men ej dränkt,
speciellt under de 2-3 första
veckorna då mattan är extra känslig
men även senare beroende på
väderlek. Undvik även att belasta
mattan under denna period.

För mer grundläggande information så hittar du vår broschyr här.
Tips & råd för färdig gräsmatta

Förfrågan

Antal kvadratmeter färdig gräsmatta:

Önskat leveransdatum:
(Leveranstid tisdag - fredag)

Önskad tid för leverans:

Lossning:

Dina uppgifter

PrivatpersonFöretag

Adress

Annan leveransadress än ovanstående

Leveransadress

Meddelande