Läs rapporterna från EBC här:

Biokolsanalys

Specifik yta

European Biochar Certificate (EBC) är en oberoende kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög kolstabilitet.

Kvalitetsgrad: Basic
Kolinnehåll: 78 %
Kvot H/Corg: 0,25

Näringsinnehåll:
Kväve: 2,9 %
Fosfor: 1 %
Kalium: 3 %
Kalcium: 1, 3%
Magnesium: 0,6 %
Högsta uppnådda temperatur i pyrolyspannan: 800 grader C
pH: 10,1
Specifik yta: 117 m2/g
Fuktprocent: 28 %
Densitet: 291 kg/m3