Analys för EBC

P500

P500 Analys

P500 Specifik yta

P1500

P1500 Analys

European Biochar Certificate (EBC) är en oberoende kvalitetsgranskning för största möjliga transparens på marknaden. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. EBC-certifierat biokol uppfyller krav för utsläpp, hållbar produktionsmetod, miljövänlig lagerhållning, kvalitet och en hög kolstabilitet.

Kvalitetsgrad: Basic
Kolinnehåll: 78 %
Kvot H/Corg: 0,25

Näringsinnehåll:
Kväve: 2,9 %
Fosfor: 1 %
Kalium: 3 %
Kalcium: 1, 3%
Magnesium: 0,6 %
Högsta uppnådda temperatur i pyrolyspannan: 800 grader C
pH: 10,1
Specifik yta: 117 m2/g
Fuktprocent: 28 %
Densitet: 291 kg/m3

Hos oss hittar du EBC-certifierat biokol!

ebc-certifiering