Dräneringslager med slangar som justerar vattennivån

När styrcentralen rapporterar att vattennivån är för hög i dräneringslagret, skickas vattnet från planen till bevattningsdammen, via dräneringsslangarna som ni ser. När gräset sedan har vattenbehov transporteras det i omvänd riktning från dammen till planen. Detta system optimerar tillväxten för rötterna i gräset, då bevattning underifrån tvingar rötterna att söka sig nedåt och bli längre. Längre rötter = starkare och mer tåligt gräs. Med underbevattning minskar avdunstningen och vattenåtgången kan sänkas!