BIOKOL

Biokol – klimatpositiv odling

Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Pyrolyserat organiskt material stoppas tillbaka i jorden och bidrar med en rad positiva egenskaper. Det ökar markens vätskehållande förmåga och binder näringsämnen så att de inte lakas ur. Man kan alltså minska näringstillförseln, eftersom biokolet binder näringen i jorden och mindre försvinner. Processen blir klimatpositiv då mindre koldioxid släpps ut i atmosfären.
biokol
ebc-certifiering
Vinnare Årets trädgårdsprodukt
Biokol
  • ikon_biokolBiokol
  • ikon_grasfroGräsfrö
  • ikon_vaxtnaringVäxtnäring
  • blomsteräng2Blomsteräng
  • ikon_specialfroer2Specialfröer
  • grasrulleFärdig gräsmatta

Odla klimatsmart med biokol

Intresset för biokol ökar, inte minst som ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Det finns ett skriande behov av att ställa om till ett klimatsmart samhälle, med cirkulära flöden och minskat uttag av naturresurser. En produkt med potential att bidra till detta är biokol, som det pratas allt mer om just nu.

Vad är biokol?

Kortfattat är detta ett klimatpositivt jordförbättringsmedel. Organiskt restmaterial värms upp utan syretillförsel i så kallad pyrolys, och används sedan som energikälla, kolsänka och jordförbättrare.

Förbättrar jordens egenskaper och klimatet

Biokolet bidrar med en rad positiva egenskaper till jorden. Det ökar markens vätskehållande förmåga och binder näringsämnen så att de inte lakas ur. Man kan alltså minska näringstillförseln, eftersom biokolet binder näringen i jorden och mindre försvinner. Är det torrt kan man dessutom hålla gräs och växter levande och gröna längre. Det skapas alltså en närings- och vätskedepå för både växter och markliv.

Biokolet ger jorden en bättre och mer porös struktur, med god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna i jorden. Rötterna får mer syre och perfekta förhållanden  skapas för bakterier och mykorrhizabildning. Mikrolivet i marken gynnas. Att blanda det i jorden för att öka bördigheten är väl beprövat. Amazonas mäktiga lager av terra preta är ett välkänt exempel på jordförbättring med biokol.

Bli en klimatpositiv odlare

En trädgård är klimatneutral. Lika mycket koldioxid som binds via fotosyntesen i växterna när de lever går tillbaka till atmosfären när de dött och förmultnat. Med konstgödsel hade trädgården blivit klimatnegativ. Det går åt mängder av fossil energi till att binda luftkväve till konstgödsel.

Men hur blir man klimatpositiv – hur gör man för att få trädgården att binda mer koldioxid än vad som går tillbaka till atmosfären?

Därför är det klimatpositivt med biokol

Växter tar under sin levnadstid upp koldioxid. Denna finns kvar i det biokol som tillverkas av växtavfallet. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka deponerad i jorden. Hela processen är klimatpositiv – du hjälper till att förhindra att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Biokolet binder koldioxid i marken i tusen år. Du gör alltså en insats för miljön genom att blanda det i jorden, samtidigt som du skapar en rik jord med god näringshållning där växterna frodas. Du blir en klimatpositiv odlare!

Välj Skånefrö

Du kan köpa Sveriges första EBC-certifierade biokol hos Skånefrö. Det är nämligen skillnad på biokol och biokol. Det skulle kunna vara vilket pyrolyserat organiskt material som helst, men vår produkt kommer enbart från växtriket. Framställningsprocessen är också mer klimatpositiv. Eftersom vi använder oss av ettåriga växter – inte åttioåriga träd – blir omloppstiden snabbare och mer hållbar. Det är viktigt att veta vad vi lägger i jorden!

Skånefrö Biokol – vinnare av Elmia Garden Award Årets Trädgårdsprodukt 2020