Svensk kvalitet

Med rötter och fötter stadigt i den skånska myllan på Österlen är Skånefrö idag ett av Sveriges ledande utsädesföretag med ett av Europas modernaste frörenserier. Den bördiga skånska jorden är idealisk för odling, med avkastning mer än dubbelt så hög som det globala genomsnittet. Det ger oss den mest konsekventa kvaliteten som går att få.

Högsta möjliga kvalitet genom hela kedjan

Det som driver oss är strävan efter högsta möjliga kvalitet genom hela kedjan. Egenkontroll från sådd till färdig produkt är en av våra grundpelare. Vi är ensamma i Sverige om att ha den helhetskontrollen. Det är alltså ingen slump att vårt gräsfrö blivit bäst i test hos Råd & Rön och att vi har det renaste utsädet – långt över EU:s norm.

För största möjliga kunskap och kvalitet deläger Skånefrö även Scandinavian Seed. Ett bolag som samarbetar med de viktigaste växtförädlarna i Europa för att finna, prova och analysera det bästa sortmaterialet. Visionen är att utifrån svenska odlingsförhållanden välja ut det bästa europeiska sortmaterialet för att stärka svenskt lantbruks konkurrenskraft.

Som ett resultat av vårt kvalitetsfokus har The Absolut Company godkänt vår Informer som stärkelsevete i sin vodkaproduktion i Åhus. Odlat och levererat av Skånefrö. Vårt biokol är dessutom EBC-certifierat.

Skåne i Europa – Europa i Skåne

Vi hämtar de bästa frösorterna från Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike. Det ger oss en extremt bra bredd hela vägen. I lilla Tommarp finns alltså bildligt och bokstavligt talat en del av Europa. Dessutom exporterar Skånefrö även till USA. Svensk kvalitet på världsnivå!

Hand planting grass seed for overseeding green lawn care

Närproducerat

luca-bravo-YoelVcKWmws-unsplash

Från Skåne till dig

Skånefrö är ett av Sveriges ledande utsädesföretag och levererar gräsfrö, utsäde och färdig gräsmatta till kunder i hela landet. Med fötterna i den österlenska myllan ser vi till att alltid verka för det lokala och miljömedvetna i våra produkter.

Det är viktigt att veta vad vi lägger i vår jord. Och minst lika viktigt att veta hur det är framställt. Oavsett hur bra en produkt är, är det aldrig bra att transportera den över halva jordklotet. Det är viktigt för den cirkulära ekonomin att det produceras lokalt på plats. Med närproducerade produkter har man dessutom bättre möjlighet att granska vad som finns i dem, än om de kommer långväga ifrån och du inte har en aning om ursprunget. Med rätt framställningsprocess och spårbarhet får man bästa kvalitet .

Vi är stolta över allt vårt frö Skånefrö-odlas och kvalitetssäkras från sådd till färdig produkt. Skånefrö sätter Skåne på kartan vad gäller klimatpositiv produktion inom utsäde av frö och spannmål.

Värna vår plats på jorden

Vår plats på jorden är det viktigaste vi har. Det är där vi slagit rot. Därför står miljön alltid i fokus på Skånefrö. Vi verkar med högsta miljömedvetenhet i allt vi gör och producerar. Vi lägger stort fokus på att verkställa en cirkulär affärsmodell och utveckla multifunktionella produkter. Ingenting lämnas åt slumpen.

Skånefrö använder inga fossila bränslen, utan tar hand om allt restmaterial från produktionen som pelleteras och förbränns i våra pannor i Tommarp och Hammenhög. Med denna förbränning är vi självförsörjande med värme till hela Skånefrö samtidigt som vi skapar fjärrvärme i båda samhällena.

Det senaste tillskottet i vårt miljöarbete är en större biokolsatsning i skånska Hammenhög. Där använder vi biomassa i form av egna restprodukter från produktionen vilket i sin tur skapar flera nyttigheter. Vi tar hand om en restprodukt, ökar markens produktionsförmåga med biokol, skapar klimatnytta genom att minska koldioxidhalten i atmosfären samt att vi levererar fjärrvärme som är klimatpositiv och närproducerad.

Tradition

Med rötterna i den skånska myllan har Skånefrö sedan 1928 erbjudit kvalitetsprodukter inom utsäde av frö och spannmål. Med bas i Östra Tommarp, en liten by med några hundra invånare mitt ute på den österlenska slätten, har företaget genom tre generationer vuxit till ett aktiebolag med 34 anställda och en omsättning på över 200 miljoner kronor.

När Nils Svensson sådde det första fröet, redan på 1920-talet, var det ingen som trodde på framgången. “Det är rent för stort” menade många. Utvecklingen som skett fram till idag var det ingen som kunnat föreställa sig. Skånefrö AB är idag marknadsledande inom den professionella grönytemarknaden och levererar det mesta inom grönytor och lantbruk till olika anläggningar, kommuner, lantbrukare och privatpersoner. Från Skåne till dig!

Idag ägs och drivs bolaget av Sven-Olof Bernhoff (VD). Tredje generationens ägare som fortsätter utveckla företaget.

Kort historik

  • 1928 Startade verksamheten med specialfröer till lantbruket
  • 1940 Utökades verksamheten till att även innefatta spannmålsutsäde
  • 1962 Skånefrö blev ett aktiebolag
  • 1980 Startade produktion & försäljning av grönytefrö
  • 1996 Startades Scandinavian Seed tillsammans med Forsbecks AB och Svenska Foder AB
  • 2006 Bioagro Energy startades som ett EU Life projekt
  • 2012 Utökar Skånefrö genom att köpa Weibulls lokaler i Hammenhög
  • 2014 Släpps värme på i Hammenhögs fjärrvärmenät.
  • 2018 Skånefrö bygger Sveriges första anläggning för produktion av klimatpositiv fjärrvärme och biokol
  • 2019 Verksamheten utökas med försäljning av biokol
SOB m villa (1)