Hem » Lantbrukare » Övriga grödor

Visar 13–20 av 20 resultat

Visa sidofält

Fodervicker

Snabbväxande, ettårig baljväxt med ett tätväxande, aggressivt växtsätt. Stort rotsystem och mycket grönmassa. Fryser bort vid -10°C. Kan till viss del infekteras av ärtrotröta. Rek. utsädesmängd 60kg/ha.

Luddvicker

Mycket hög tillväxt på våren och ett bra förfruktsvärde p.g.a sin snabba kväveleverans. Tål upp till -15°C vid sådd från sen augusti-mitten september. Vid för tidig sådd finns riks för utvintring. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta och ha en viss alleopatisk verkan. Rek. utsädesmängd 45-50 kg/ha.

Gul Sötväppling

Flerårig betes-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbättrande förmåga. Mycket torkresistent. Rek. utsädesmängd 20-30 kg/ha.

Käringtand

Flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur för att säkerställa etableringen. Rek. utsädesmängd 3-5 kg/ha.

Doftklöver (fd Persisk klöver)

Ettårig klöver som konkurrerar bra med ogräs och som går relativt snabbt i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en gång, gärna flera, under säsongen för att förlänga blomningen. Även uppskattad av viltet. Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.

Grävklöver (fd Subklöver)

Lågväxande, krypande klöverart med god marktäckande förmåga. Ettårig baljväxt som kan övervintra om sådd sker från jul-sept. Rek. utsädesmängd 20 kg/ha.

Humlelusern

Ettårig baljväxt som i praktiken blir flerårig genom enorm självsådd. Långsam i starten och skonsam mot insåningsgrödan. Liknande krav som blålusern men klarar näringsfattiga jordar bättre.

Rörflen

Ett högvuxet, vassliknande gräs som tål både torka och översvämning. Kraftiga utlöpare. Kan användas som foder, fiber eller energi. Rek. utsädesmängd 15-20kg/ha.