Så gör du för att lägga en gräsmatta

Title

Vi är många som drömmer om en grön och frodig gräsmatta. För att lyckas är det viktigt att du börjar förberedelserna i god tid och att du är noggrann med bevattningen, särskilt när du sår med gräsfrön.

Förberedelser

Innan du börjar lägga din nya gräsmatta måste du tänka på att dränera marken väl och grovplanera så att lutningen blir bort från huset. Förbered därefter ytan genom att ta bort allt ogräs och bearbeta jorden ordentligt med en jordfräs för att sen låta den vila i några veckor. Se under tiden till att rensa bort allt ogräs som visar sig så att gräset har en bra grund att växa på.

Biokol, jordförbättring och gödsling

Sandjordar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3–5 cm jämnt över hela ytan. Har du en lerjord förbättras denna med sandinblandning. Välj då sand med en stor andel sandkorn mellan 0,2–4,0 mm. Tillför ett lager om 5–10 cm. Komplettera gärna med biokol också.

Grundgödsla med vårt NPK 11-5-18 eller likvärdig och räkna med ca 10–15 kg/100 m2. Det finns även organiska gödselmedel som tillför jorden ytterligare mikroflora. Gödselmedel tillsammans med biokol, 10 liter/m2, fräses samman med jorden till ett djup av 15 cm.

Jämna till ytan väl och plocka bort stenar och rötter. På en naturtomt bör en naturlig ondulering, d.v.s. böljande form, eftersträvas. Den porösa jorden bör vältas med en gallervält före finplanering och sådd.

Dags att så

Dela upp ytan som ska sås i mindre delar så blir det lättare att dosera fröet. Utför sådden i två riktningar, för hand eller med en spridarvagn om det är större ytor. Välj ett vindstilla tillfälle om du ska så för hand. Mylla därefter ner fröna med en lätt krattning (gärna en lövräfsa) och avsluta med att välta med en gallervält.

Groningsperiod

Efter vår- och sommarsådd måste ytan hållas lätt fuktad fram till dess att gräset har kommit upp ordentligt. Detta kan kräva bevattning både två till tre gånger per dag. Tillför växtnäring i samband med den första klippningen och följ därefter anvisningarna på respektive produkt. Det är viktigt att välja gödselmedel som inte orsakar brännskador på gräset och det brukar vara klokt att gödsla precis innan regn för att minska risken för brännskador.

Klipp gräset

När gräset har nått en höjd på 5–6 cm ska första klippningen ske. All klippning bör utföras under torra förhållanden och det är viktigt att bara toppa gräset så att det inte blir för kort. Den ultimata klipphöjden för en villamatta är 3–4 cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång och inte på lägre klipphöjd än 3 cm. Frekvent klippning under intensiv tillväxt leder till en tätare gräsmatta med bättre resistens mot ogräs.

Vattna gräsmattan

Under etableringen är bevattning ett måste för att lyckas anlägga gräsmattan, särskilt om den sammanfaller med torka. De första veckorna bör bevattningen ske ofta och med små mängder, för att senare gå över till större mängder, mer sällan. Vid torka bör gräsmattan vattnas relativt generöst med 25–30 mm per tillfälle.

RELATERADE INLÄGG