Engelskt rajgräs

Gräsfröet med den snabbaste etablering av alla.