Visar alla 14 resultat

Flexibelt maltkorn, godkänt av CBMO* i Frankrike. Utmärkta stråegenskaper, låg tendens till strå- och axbrytning. God bestockningsförmåga och medelsen mognad. Internationellt maltkorn med stor skördestabilitet. Mlo- och nematodresistens ras 1 och 2.

Maltkorn (vårkorn) med mycket hög avkastning. Mjöldagg och nematodresistentRek. utsädesmängd 170-200 kg/ha.

Maltkorn (vårkorn) med god avkastning. låg rymdvikt och hög tusenkornvikt.Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha.

Nematodresistent maltkorn (vårkorn) med hög avkastning. Hög stärkelsehalt och låg proteinhalt.Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha.

Foderkorn med hög skörd, bra stråegenskaper, medeltidig mognad och god resistens mot sköldfläcksjuka. MLo-resistens mot mjöldagg och resistens mor ras 1 och 2 av havrecystnematod.

Foderkorn med hög skörd, bra stråegenskaper, medeltidig mognad och god resistens mot sköldfläcksjuka. MLo-resistens mot mjöldagg och resistens mor ras 1 och 2 av havrecystnematod.

Foderkorn (vårkorn) som utmärker sig för sin höga avkastning, goda odlingsegenskaper och höga stärkelsehalt.Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha

NYHET 2018! En toppavkastande forderkornsort med goda kärnegenskaper. Frisk sort med god stråstyrka.Rek. utsädesmängd 170-200 kg/ha

Tidigt mognande foderkorn med mycket god avkastningsförmåga och kärnkvalitet. God stråstyrka, Mlo-resistens mot mjöldagg och små sjukdomsangrepp.

Bestockningsvilligt foderkorn, tidig mognad, hög avkastning. Perfekt förfrukt till höstraps. Resistens mot sjukdomar, särskilt mjöldagg (Mlo) i viss mån bladfläckar, havrecystnematod ras 1 och 2 samt Gotlandstyp.

Bestockningsvilligt foderkorn, tidig mognad, hög avkastning. Perfekt förfrukt till höstraps. Resistens mot sjukdomar, särskilt mjöldagg (Mlo) i viss mån bladfläckar, havrecystnematod ras 1 och 2 samt Gotlandstyp.

Storkärnigt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra resistens mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet.

Storkärnigt och stråstyvt foderkorn, bra avkastning, bra resistens mot mjöldagg och sköldfläcksjuka. Mycket god kärnkvalitet.

Foderkorn med hög stabil avkastning i hela landet. Tidig mognad = bra förfrukt. Goda stråegenskaper och fin kärnkvalitet med hög litervikt. God sjukdomsprofil och fullgod nematodresistens ras 1 och 2.

Är du privatkund?

TA MIG TILL WEBSHOPEN