Visar alla 9 resultat

77,00 kr

Blodklöver är ett ettårigt klöver med kraftigt rotsystem som blommar juni-sep. Slås med fördel en gång för att förlänga växttiden och motverka ogräs. Lockar bin och andra insekter, även uppskattad av viltet.

19,00 kr

Snabbväxande, ettårig baljväxt med ett tätväxande, aggressivt växtsätt. Stort rotsystem och mycket grönmassa. Fryser bort vid -10oC. Kan till viss del infekteras av ärtrotröta.

77,00 kr

Mycket hög tillväxt på våren och ett bra förfruktsvärde pga sin snabba kväveleverans. Tål upp till -15oC vid sådd från sen augusti till mitten av september. Vid för tidig sådd finns risk för utvintring. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta och ha en viss alleopatisk verkan.

59,00 kr

Gul sötväppling är flerårig betes-, grönfoder- och gröngödslingsväxt med stor jordförbättrande förmåga. Mycket torkresistent.

147,00 kr

Bakteriekultur för ympning av Käringtand

122,00 kr

Käringtand är en flerårig baljväxt med mycket kraftigt rotsystem och djupgående pålrot. Anses hålla parasittrycket lågt i djuren. Bör ympas med bakteriekultur för att säkerställa etableringen.

74,00 kr

Persisk klöver är ett ettårigt klöver som konkurrerar bra med ogräs och går relativt snabbt i blom. Den blommar länge och attraherar insekter. Bör putsas minst en gång, gärna flera, under säsongen för att förlänga blomningen. Även uppskattad av viltet.

92,00 kr

Lågväxande, krypande klöverart med marktäckande förmåga. Ettårig baljväxt som kan övervintra om sådd sker från juli till september.

97,00 kr

En ettårig baljväxt som i praktiken blir flerårig genom enorm självsådd!

Är du privatkund?

TA MIG TILL WEBSHOPEN