Visar alla 16 resultat

Ren gräsblandning för 2-3 åriga vallar. Lätt etablerad med bra återväxt som tål betning. Lämplig för ensilage/hösilage i treskördesystem.Rek. utsädesmängd 24 kg/ha.

Blandvall för 2-åriga vallar i ett treskördesystem i lite tufffare klimat. Mycket populär allroundblandning.Rek. utsädesmängd 24 kg/ha.

Blandning för extinsivt skötta ytor. Snabbetablerad tack vare engelskt rajgräs. Passar som fånggröda. Önskas baljväxtinslag blandas vit- och/eller rödklöver in separat av kund.Rek. utsädesmängd 7-20 kg/ha.

Uthållig flerårig betesvall av gräs anpassad till hästbete. Innehåller ingen klöver med östrogena ämnen som kan leda till fertilitets störningar. Vallen ger en tät mattbildande gräsvall och tål bete bra. Första skörden kan även användas till slåtter.

Uthållig betesvall för de flesta lägen. En flerårig vall som ger ett bra bete genom hela säsongen. Kan med fördel användas till slåtter vid första skörd för bättre tramptålighet och hållbarhet. Passande för de flesta mjölk- och köttdjur samt får. Kan även användas som slåttervall till får.

Intensiv slåttervall till får med en kombination av gräs och vitklöver som ger ett näringsrikt foder med låga halter av östrogena ämnen. 2-3 årig vall som går att efterbetas.

Högavkastande gräsvall med eng.rajgräs. För intensiv skörd i rätt tid. För bibehållen smaklighet till häst är skördetidpunkten viktig.

Perfekt mix för dig som skall skörda hö eller arbetar med hösilage. Uthållig och säker gräsblandning som passar till de flesta jordar och snabbt torkar upp på sträng. Väl anpassad för 2-skördesystem och passar bra till häst och får.

En klassisk slåttervall för mjölk-/köttproduktion. Innehåller en högre andel timotej i kombination med ängssvingel och en lägre andel engelskt rajgräs. Vilket gör Legend till en populär härdig allroundblandning för 2-3 skördar/år. Kombination av röd-/vitklöver borgar för en jämn baljväxtandel över åren. Kan efterbetas.

En 2-3 årig slåttervall med lusern som bidrar med bättre torktålighrt, högre avkastning och högre råprotein. Passar särskilt bra till dig med stort behov av extra protein i foderstaten. Lusern utnyttjas bäst på lättare jordar med högt pH-värde. Lämplig för ensilage i ett 3-skördesystem och passar bra för Öland, Gotland och Götaland.Mixa med majs och få ett riktigt bra grovfoder!

Flerårig klövergräsblandning, anpassad för intensiv produktion. För 2-3 åriga vallar som skördas 3 ggr/år. En blandning med endast rödklöver som baljväxt.

Högavkastande balanserad vallblandning med Hyrkor och engelskt rajgräs, för god smaklighet och en bra start på vallen. Intensiv blandning som kräver minst 3 skördar/år. Innehåller något lägre baljväxtandel och passar utmärkt där klöver är mer lättetablerad. Passar för mjölkproduktion.

Kombinerad rörsvingel/lusern ger en högavkastande, uthållig och torktålig vall. Den höga baljväxtandelen borgar för ett proteinrikt grovfoder.

Bra val i kärva lägen! Ger en extremt härdig vall där Hykor tillsammans med timotej skapar möjligheter för en långlivad vall med ett högkvalitativt grovfoder år efter år. Passar för intensiv vallodling och skall skördas minst 3 ggr/år för att nå effekt Hykors goda egenskaper.

En intensiv blandning med ett flertal grässorter som passar de flesta jordar för säker uthållighet. Något lägre andel vitklöver. För 2-3 årig vall i ett 3-4 skördesystem. (Vid gynsamma förutsättningar även 4 skördar).

Blandning med vår rörsvingel Karolina. Speciellt utvald för att ge dig hög avkastning i kombination med en senare mognad än Hykor. Därtill några av marknadens bästa r-d och vitklöversorter. Ger dig en högre säkerhet med ett bredfat skördefönster. För 2-4 årig vall i ett 3-skördesystem. (Vid gynsamma förutsättningar även 4 skördar).

Välkommen till Skånefrö!

Är du privatkund eller företagskund?

PRIVATKUND
FÖRETAGSKUND