Showing all 6 results

Modern förädlad sort för högmjölkande kor med mycket hög kvalitetsprofil. Mycket hög torrsubstans- och stärkelseskörd med högt fodervärde. Asgaard utvecklas snabbt på våren och har medeltidig blomning. Mycket stora och väl täckta kolvar. Kort sagt en pålitlig sort som aldrig gör en besviken.

Något senare sort med särskilt hög stärkelseskörd och mycket god smältbarhet. Den är relativt lång, men har utmärkta stjälkegenskaper och är frisk med god sjukdomsresistens. Osterbi CS är för dig med stora krav på ditt ensilage, både när det gäller mängd och fodervärde.

Sort med mycket goda odlingsegenskaper och särskilt hög totalskörd. Det är en robust planta, som etablerar sig snabbt på våren. Monty är en fantastisk sort för dig som vill uppnå maximalt utbyte per hektar kombinerat med god total smältbarhet.

Toppsort som kan odlas på de flesta platser där majs odlas. Ambition är ett säkert och bra val antingen de gäller för användning till ensilage eller kärnmajs. Den har högt stärkelseinnehåll och ger en mycket hög stärkelseskörd samt är stresstolerant med utmärkt stjälkstyrka.

Sätter nya gränser för odlingssäkerhet på kalla lokaler. Den utmärker sig för sin tidiga mognad och mycket g oda smältbarhet i kombination med en hög stärkelseskörd. Activate är sorten för alla som vill kunna skörda tidigt och så lite senare.

Extremt tidig enligt dansk erfarenhet, vilket innebär att odling kan ske på något nordligare och kalla lokaler. Emmerson har hög skörd och utmärkt fiberkvalitet. Kolven mognar extremt tidigt och restplantan avmognar snabbt. Mycket väl anpassad till platser där tidig skörd önskas eller där sådden sker sent.

Är du privatkund?

TA MIG TILL WEBSHOPEN