Den 26 november arrangerade Ystads kommun Marknad & Näringsliv hållbarhetsmässa tillsammans med Tillväxt Syd. Syftet var att synliggöra lokala företag som arbetar med hållbarhet. 17 utställare representerade FN:s alla 17 globala mål. Skånefrö var en av dessa.

En mycket intressant och givande dag med presentation av produkter, föredrag, möjlighet att knyta nya kontakter och göra affärer med andra företag.

Liknande inlägg