Det Vinnova-finansierade innovationsprojektet Rest till Bäst ska driva utvecklingen mot ett mer klimatsmart, hållbart och cirkulärt samhälle. Skånefrö finns med i styrgruppen.

Det stora forsknings- och innovationsprojektet Rest till bäst omfattar 14 partners – alltifrån etablerade universitet, stora och mindre företag till kommuner. Projektet har flera delar, där Skånefrö finns med i Rest till bäst – Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället.

Här är det långsiktiga målet att omvandla samhällets organiska restprodukter till rena och säkra nyttoprodukter. Att skapa lösningar som minimerar miljö- och klimatpåverkan utifrån samhällets organiska produkter. Bland annat testar man hur biokol kan produceras från organiska avfall som restprodukter från renserierna hos Skånefrö, parkavfall, avloppsslam och alger för att sedan användas som jordförbättringsmedel och för att rena dagvatten.

Hur bidrar Skånefrö?

Ett av målen med Rest till Bäst är att skapa en grönare och friskare värld med hjälp av organiska och naturliga produkter – i detta fall biokol. Skånefrö bidrar dels med det organiska restavfallet samt med pyrolysanläggningen som omvandlar restmaterialet till biokol.

Sveriges första fotbollsplan med biokol

Inom ramen för innovationsprojektet anlägger Skånefrö tillsammans med Lunds kommun Sveriges första fotbollsplan med biokol. Försöket testas på en befintlig fotbollsplan, Linero IP som under hösten 2019 har renoverats och biokol blandat i jorden.

På sikt ska detta resultera i tåligare gräs som ska kunna ersätta konstgräset. Det skulle innebära en minskad användning av plast och därmed en minskad spridning av mikroplaster i naturen. Målet är även att förlänga fotbollssäsongen på naturgräs samtidigt som man gör nytta för klimatet. Gräs binder nämligen koldioxid och med biokol i marken bildas en långvarig kolsänka som hindrar koldioxiden från att släppas ut i atmosfären. I detta försök binds drygt 20 ton CO2-ekvivalenter som ingår i ett kolinlagringssystem hos partnern Ecoera. Linero IP är den första fullskaliga fotbollsplanen i Sverige som förses med biokol.

Biokol till träd förbättrar ekosystemtjänster i Malmö

I Malmö gjorde man under sommaren 2019 försök att med hjälp av tryckluft skjuta ner biokol i befintliga växtbädd. Detta för att på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt rädda eller liva upp äldre träd i hårdgjord stadsmiljö.

Försöket följs upp över tid och kommer ge värdefulla lärdomar. Förhoppningen är att tryckluftens luckrande effekt tillsammans med biokolets positiva egenskaper ska ge träden bättre förutsättningar att växa sig stora och starka. Med det bästa utfallet kommer träden bidra med de ekosystemtjänster som staden behöver, som förbättrad dagvattenhantering, minskad effekt av värmeböljor, förbättrad hälsa för Malmöborna, förbättrad luftkvalitet med mera. Allt för att lämna en så bra plats som möjligt efter sig till nästa generation.

 

Läs mer om biokol här


Köp biokol nu

Stäng

Biokol 15 L

210 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 3 L

50 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 50 L

580 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg

Liknande inlägg