Sensommarsådda grönfoderblandningar för höstskörd”

Årets torka har satt sina spår på många sätt. Ett sätt att öka tillgången på foder till djuren är att etablera någon snabbväxande gröda som avkastar något sånär. Hushållningssällskapet har ett intressant forsök i Skepparslöv.

 Bilden visar Sven i försöket där äldre vetande och erfarenhet visade sig inte alls stämma.