För att möta de ökade kraven på den färdiga gräsmattan som levereras vänder vi nu blad och förändrar vår matta!

Kraven som har kommit ifrån våra kunder var att de ville ha en matta som har högre slitagetolerans, tidigare vår start och förmågan att snabbt reparera skador.

För att möta kraven har vi ny ändrat fördelningen av arterna i vår färdiga gräsmatta från 30% rödsvingel och 70% ängsgröe till,

20%  rödsvingel
60%  ängsgröe
20%  engelskt rajgräs

De engelska rajgräset som nu finns med i mattan är den nya generationens rajgräs som har utlöpare. Dessa bidrar till bättre hållfasthet och läkningsförmåga.

Fr.o.m måndag den 17 september (V38) börjar vi leverera den nya mattan.