Det finns tyvärr inga preparat på markanden som är godkända för att ta bort ogräs. Det bästa är att gödsla kontinuerligt med mindre mängder per gång.
På så vis stärker man gräset som blir konkurrenskraftigare och trycker bort ogräset succesivt.