1. Fräs upp ytan på ca 10-15 cm djup

2. Grundgödsla med Npk 11-5-18 Allroundgödning 10 kg/100 kvm

3. Fräs ytan igen för att få ner gödningen

4. Välta ytan med en gallervält för att få bort en del sättningar efter fräsningen.

5. Finplanera ytan

6. Gör sådd med vald gräsfröblandning med fallspridare på två håll för att få en jämn sådd

6. Välta ytan på två håll med gallervält

7. Håll ytan fuktig de första 10 dagarna efter sådden vattna max 20-25 minuter per ställe.

Liknande inlägg