Använd Järnsulfat i granulatform eller flytande. Vänta ca två veckor och vertikalskär gräsmattan när mossan blir brun/svart.
För att sedan hålla gräset fritt från mossa så använd er av Npk 17-3-10 + 5% Fe Superb lägg ca 2,5 kg/100 kvm 4-5 ggr/säsong.