Visst är det trevligt att se stor flockar med gäss som lyfter från fälten, men med denna syn kommer också ett
växande problem med skador på våra lantbruks grödor.

Skadorna uppstår främst när det är blött och mjukt på fälten, då gässen drar upp grödan med rötterna bl.a

Bilderna är tagna av Krister Pålsson, Krageholm