Om det finns befintlig gräsmatta påytan som den färdiga gräsmattanskall läggas på, fräses denna upp och allt gammalt gräs samlas upp. Även ogräs och sten plockas bort från ytan.

Består underlaget av sandjord bör du tillföra mullämnen i form av torv-mull. Består underlaget av lera är det sand som gäller. I båda fallen kan man räkna med ett lager på 5-10 cm av endera slaget. Tillförsamtidigt gödningen NPK 11-5-18,10-15 kg/100 m2 ca 15 cm ner ijorden.

När gödning och ev. jordförbättrings-medel är på plats blandas allt sam-mans väl, gärna med en jordfräs på 10-15 cm djup.

Planera och stabilisera därefterunderlaget. Det skall vara ordentligt stabilt att gå på och inga ojämnheterfår finnas. Tänk på att mattan är

2 cm tjock.

Vid utjämning och packning är detlämpligt att använda en gallervältmen det går också bra att använda en lastpall att dra över underlaget. En lätt tyngd kan behövas på

både vält och pall för att få bortojämnheter. Finplanera ytan med en lätt räfsning.

All noggrannhet vid planeringen gör att du undviker framtida sättningar.

Det är viktigt att det bearbetade underlaget är fuktigt vid läggning såförbered och preparera några dagar i förväg och bevattna därefter ytanså att jorden är fuktig. Var försiktigmed lerhaltig jord så att den inte blirallt för våt och därmed riskerar att packas.