Biokol är ett klimatpositivt jordförbättringsmedel. Det blandas i jorden och ger då fördelar till växt och odling. Här är de fem främsta anledningarna till varför du ska använda biokol i trädgården. Biokol framställs genom att organiskt restmaterial värms upp utan syretillförsel i så kallad pyrolys. Produkten används sedan som energikälla, kolsänka och jordförbättrare. Det finns alltså många anledningar att överväga biokol. 

 

1. Binder näring och vätska

När du använder biokol i jorden ökar markens vätske- och näringshållande förmåga. Det gör alltså att näringen inte lakas ur. Med hjälp av biokol kan man minska näringstillförseln till jorden eftersom näringen binds och mindre försvinner. 

Vid torka kan man dessutom hålla gräs och växter levande och gröna längre med hjälp av biokol. Det skapas nämligen en närings- och vätskedepå för både växter och markliv, vilket gynnar en frisk och välmående trädgård – året om.

 

2. Längre och starkare gräsrötter

Skillnaden på en gräsmatta med biokol och en utan är kvaliteten på gräset och dess rötter. Vätskan och näringen som biokolet tillför gräset ger rötterna goda förutsättningar att växa sig långa och starka på kort tid. Resultatet är en stark och härdad gräsmatta som klarar årstidernas yttre påfrestningar betydligt bättre än en gräsmatta utan biokol.

Gräsrötter med biokol

3. Lagrar och tillför kväve

Biokolets främsta funktion är att verka som en näringsdepå i jorden där det binder in näringsämnen och tillför näring för växtligheten. Samtidigt har Biokol även en förmåga att lagra in kväve, vilket vanligtvis är lättrörligt i marken och kan lakas ur. Kväve används i växter för att bygga upp proteiner och andra för växten livsavgörande byggste­nar. Med biokol i jorden blir markstrukturen mer porös och viktiga näringsämnen som kväve binds för att utsöndras när växten behöver det.

 

4. Gynnar mikrolivet i jorden

Den porösa markstrukturen gynnar mikroliv som mykorrhiza. Mykorrhiza är ett komplex mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra. När dessa underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten. 

Biokol har även förmågan att binda in skadliga ämnen som kadmium som kan förekomma naturligt i många jordtyper. 

 

5. Ett klimatpositivt näringsförråd

I Amazonas, där jordens näringshållande förmåga är mycket dålig, ser vi att all näring lagras i växtligheten istället för i jorden. Den näring som tillförs kommer från löv och kvistar som snabbt bryts ner och tas upp av växterna. När träden sedan avverkas försvinner det mesta av näringen, vilket innebär att marken behöver minst tjugo till trettio år på sig för återhämtning.

Men vad innebär då detta för min trädgård? Jo, genom att gräva ner kol i vår trädgårdsjord hjälper vi den att ta till sig näring och behålla den längre. Och ju mer kol vi gräver ner desto mer klimatpositiva blir vi. Det koldioxid som bundits i biokolet stannar nämligen kvar i jorden under väldigt lång tid innan det återgår till atmosfären.  Biokol har en halveringstid om 6000 år, så att gräva ner biokol är ett bra sätt att få välmående växtlighet samtidigt som man får klimatpositiva effekter genom att långtidslagra koldioxid i marken.


Köp biokol nu

Stäng

Biokol 15 L

210 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 3 L

50 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg
Stäng

Biokol 50 L

580 kr
Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Skånefrö är Sveriges första EBC-certifierade biokol.
 • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
 • Gynnar mikrolivet i jorden
 • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
 • Ger förbättrad jordstruktur
Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
Lägg i varukorg

Liknande inlägg